Štítek: reiki

semináře ŽIVOTNÍ ENERGIE

Semináře vycházejí z původní metody Reiki, což v překladu z japonštiny znamená „životodárná energie“  a je to metoda přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Během mnohaleté praxe lektorky byly semináře více zaměřeny nejen na přijímání a předávání energie, ale více na pochopení vesmírných zákonů a praktické poznání i využití protikladných energií v každodenním životě. Současné semináře vedou ke schopnosti   sledovat a optimalizovat vlastní energetický systém a tím ovlivňovat své zdraví i kvalitu života. Jde o skutečný „ návod k použití sebe sama“.

Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií.  Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání a pochopení  vlastností energie lásky a jejího protikladu – strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů je základem k poznání příčin a následků.  Pochopení jak funguje energetický systém, propojující naše tělo s  duší a duchem je základem k nalezení příčin nemocí a problémů.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat, učíme se využívat obě mozkové hemisféry.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Jde o poznání a znalosti,  které  jsou zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika. Obohatíme svou existenci o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

ŽIVOTNÍ ENERGIE  I. stupeň –  ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ : napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce – ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie Reiki a harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání),  meditace,  (cena 1.300,- Kč). –

ŽIVOTNÍ ENERGIE II. stupeň – POUŽITÍ SYMBOLŮ: další zasvěcení a širší  napojení na  zdroj životodárné energie. Otevření energetických center na dlaních (zvyšuje citlivost vnímání energií) a chodidlech (prohloubení spojní se zemí). Meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie. Devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě  (cena 2.300,-)

MÍT SE RÁD

„Vše, co je láskyplné k tobě, je láskyplné i k ostatním“ (N.D. Walsch)

„Celý okolní svět prostřednictvím lidí a nejrůznějších situací nám klade stále jen jedinou základní otázku: Máš se rád ? A každý svými myšlenkami, slovy i činy neustále na tuto otázku odpovídá.“

Naše odpověď vyvolává adekvátní reakci v těle i ve vnějším světě.  Člověk, který na otázku světa odpovídá v tom smyslu, že se nemá rád, touto svou odpovědí vyvolá v těle zablokování energie /bolest, nemoc…./, a protože platí, jak uvnitř, tak venku, bolest uvnitř přitahuje i bolest  z vnějšího světa.

(Ukázka z knihy „Poselství přízraků“ – J. Slámová)

Lektor : Jiřina Slámová, Mistr Reiki a Karuna Ki

CO JE REIKI

CO JE  REIKI – Mistr REIKI – Jiřina Slámová

REIKI znamená v překladu „ životodárná energie“.

Je to metoda přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Díky ní získáme „ návod k použití sebe sama“.  Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií.  Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání a pochopení  vlastností energie lásky a jejího protikladu – strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů je základem k poznání příčin a následků.  Pochopení jak funguje energetický systém  našeho těla, duše a ducha je základem k nalezení příčin nemocí a problémů.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Reiki a jeho učení je zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika – jde o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

REIKI I. stupeň – napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie Reiki a harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání),  meditace,  (cena 1.300,- Kč). –

REIKI II. stupeň – další zasvěcení a širší  napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie, devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě  (cena 2.300,-)

MÍT SE RÁD

„Vše, co je láskyplné k tobě, je láskyplné i k ostatním“ (N.D. Walsch)

„Celý okolní svět prostřednictvím lidí a nejrůznějších situací nám klade stále jen jedinou základní otázku: Máš se rád ? A každý svými myšlenkami, slovy i činy neustále na tuto otázku odpovídá.“

Naše odpověď vyvolává adekvátní reakci v těle i ve vnějším světě.  Člověk, který na otázku světa odpovídá v tom smyslu, že se nemá rád, touto svou odpovědí vyvolá v těle zablokování energie /bolest, nemoc…./, a protože platí, jak uvnitř, tak venku, bolest uvnitř přitahuje i bolest  z vnějšího světa.

(Ukázka z knihy „Poselství přízraků“ – J. Slámová)

 

REIKI

REIKI je slovo pocházející z japonštiny a  znamená v překladu „ životodárná energie“. Označuje metodu přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Díky ní získáme „ návod k použití sebe sama“. Jsme součástí energetického systému celého vesmíru a pro všechny energie platí stejné zákony a neměnná pravidla.  Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií, kterou se naučíme používat  pro své uzdravení a vývoj.

Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání vlastností  dvou základních protikladných energií – lásky a strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů umožní pochopení, jak funguje energetický systém  našeho těla, duše a ducha. To je základem k poznání zásad, podle nichž se odvíjí náš život a pak pochopíme, že jsme to my kdo, kdo ho řídíme,  ať už vědomě či nevědomě.

Poznání zákona karmy- neboli zákona příčiny a následku,  je základem k nalezení příčin nemocí a problémů a pak  můžeme dospět k uzdravení a spokojenosti.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat.

Při seminářích se zaměřuji na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou. Základním kamenem je  láska k sobě samému.

Reiki a jeho učení je zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika – jde přece o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

Hlavní je, že tato metoda nás naučí, že si umíme pomoci sami.  Pochází z Japonska a je stará tisíce let. První mistr, který umožnil otevření  a zveřejnění této původně tajné metody japonských mnichů, byl Mikao Usui. Zahájil její učení  a umožnil zasvěcování dalších mistrů.

Energie Reiki je životodárná energie Základem je naučit se odblokovat a harmonizovat energetická centra (čakry), jimiž proudí energie do celého těla. Sedm základních čaker je na našem těle umístěno  od stydké kosti po temeno hlavy

Při seminářích Reiki mistr účastníkům iniciuje 4 horní duchovní čakry a každý je tak otevřen vesmírné energii, kterou dokáže usměrňovat tam, kde je jí potřeba. Každý pak má možnost sám si chybějící energii doplnit a celkově se harmonizovat. Je třeba se naučit i to, jak  si další blokády již netvořit. Jde o pozitivní změny v našem životě, které můžeme realizovat jen my sami  na základě naší svobodné vůle.

Důležité je, že možnosti této metody jsou neomezené,  není zde žádné riziko a nelze s ní ublížit. Zkrátka je to energie bezpodmínečné lásky, kterou se naučíte přijímat i předávat. Učíme se poznat, přijmout a milovat sami sebe, neboť kdo nemiluje sebe, nemiluje ani druhé. Člověk, který dokáže sám sebe uzdravit, dává tím nejvyšší dar sobě i celému vesmíru a může to učit ostatní vlastním  příkladem.

Reiki – tato  léčivá a životodárná energie pomáhá uzdravit a spojit celý svět, který je ničen a rozdělován strachem. Strach plodí nenávist, agresivitu i separaci jednotlivých skupin, které spolu vzájemně soupeří. Jako bychom zapomněli na to, že všichni jsme si rovni jako součást jednoho celku, tudíž je zbytečné bojovat o to, kdo je výš a  kdo níž. Zároveň je každý jedinečným originálem, tudíž je zbytečné se s někým  porovnávat. Reiki nás učí poznat, přijmout a milovat sami sebe a pak jsme schopni poznat, přijmout i milovat všechny a všechno. Pak můžeme  vytvářet svět naplněný láskou a spoluprací.

Mistr REIKI  Jiřina Slámová