Štítek: Karuna Ki

semináře ŽIVOTNÍ ENERGIE

Semináře vycházejí z původní metody Reiki, což v překladu z japonštiny znamená „životodárná energie“  a je to metoda přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Během mnohaleté praxe lektorky byly semináře více zaměřeny nejen na přijímání a předávání energie, ale více na pochopení vesmírných zákonů a praktické poznání i využití protikladných energií v každodenním životě. Současné semináře vedou ke schopnosti   sledovat a optimalizovat vlastní energetický systém a tím ovlivňovat své zdraví i kvalitu života. Jde o skutečný „ návod k použití sebe sama“.

Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií.  Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání a pochopení  vlastností energie lásky a jejího protikladu – strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů je základem k poznání příčin a následků.  Pochopení jak funguje energetický systém, propojující naše tělo s  duší a duchem je základem k nalezení příčin nemocí a problémů.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat, učíme se využívat obě mozkové hemisféry.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Jde o poznání a znalosti,  které  jsou zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika. Obohatíme svou existenci o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

ŽIVOTNÍ ENERGIE  I. stupeň –  ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ : napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce – ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie Reiki a harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání),  meditace,  (cena 1.300,- Kč). –

ŽIVOTNÍ ENERGIE II. stupeň – POUŽITÍ SYMBOLŮ: další zasvěcení a širší  napojení na  zdroj životodárné energie. Otevření energetických center na dlaních (zvyšuje citlivost vnímání energií) a chodidlech (prohloubení spojní se zemí). Meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie. Devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě  (cena 2.300,-)

MÍT SE RÁD

„Vše, co je láskyplné k tobě, je láskyplné i k ostatním“ (N.D. Walsch)

„Celý okolní svět prostřednictvím lidí a nejrůznějších situací nám klade stále jen jedinou základní otázku: Máš se rád ? A každý svými myšlenkami, slovy i činy neustále na tuto otázku odpovídá.“

Naše odpověď vyvolává adekvátní reakci v těle i ve vnějším světě.  Člověk, který na otázku světa odpovídá v tom smyslu, že se nemá rád, touto svou odpovědí vyvolá v těle zablokování energie /bolest, nemoc…./, a protože platí, jak uvnitř, tak venku, bolest uvnitř přitahuje i bolest  z vnějšího světa.

(Ukázka z knihy „Poselství přízraků“ – J. Slámová)

Lektor : Jiřina Slámová, Mistr Reiki a Karuna Ki

Co je KARUNA Ki – cesta soucitu ?


KARUNA  znamená v Tibetštině „soucit“

Karuna –Ki je doplněním  klasického   Reiki  “Usuiho systému“, který obohacuje  o  tibetské prvky. Zasvěcení  umožňuje rozšířené vnímání energie, nové a rozsáhlejší využití symbolů z Reiki II. stupně a nové symboly, které se podílejí na karmickém léčení.. Opět jako Reiki slouží Karuna Ki v první řadě pro vlastní uzdravování sebe sama a dává také větší možnosti k energetickému  působení na ostatní i na uzdravení planety.  Kurz Karuna Ki I. stupně mohou absolvovat ti, kdo jsou zasvěceni do Reiki II. stupně. Základním tématem Karuna Ki je soucit, který  stále více postrádáme v každodenním životě a v mezilidských vztazích. V naší společnosti je láskyplný  soucit  nahrazen ponižující lítostí, která je pouze jednou z ovládacích a vysávacích dramat, na jejichž základě jsou lidé nedobrovolně zbavováni energie. Karuna-ki  učí  láskyplnému a bezpodmínečnému  se všemi bytostmi, respektuje však svobodu každého jedince ve smyslu toho, že každý je zodpovědný  pouze za svou duši a každá lidská duše si sama volí svůj osud. Lítost naopak nutí přebírat odpovědnost za druhé a vede k závislosti, která zastavuje vývoj všech zúčastněných.

Základem systému je  samo zasvěcení a otevření se paprsku Karuna ki., které přibližuje všechny zúčastněné vnímání energie světelných bytostí. Je důležitý zejména pro ty, kteří pracují s lidmi a chtějí se  i sami dále vyvíjet.

Rozvíjíte-li sami sebe na nejvyšší možnou úroveň, jaké jste schopni dosáhnout, svítíte  na cestu  všem, kdo jdou za vámi. Provází vás soucit a moudrost a učíte se pomáhat tam, kde je pomoc žádaná a účinná. Tím, že pozvednete a ovládnete své myšlení ve jménu bezpodmínečné lásky a soucitu,  jste prospěšní sobě a tím pomáháte zároveň lidstvu, planetě a celému vesmíru.

KARUNA KI  I. STUPEŇ : jednodenní seminář pro absolventy Reiki I. a II. stupně. Pokračování touto  „cestou soucitu“ dává  předpoklady pro práci s lidmi a učí účinně pomáhat  a nezapomínat na sebe. Otvírá nás lásce a soucitu.   Karuna Ki  přináší zesílení  paprsku Reiki,   zvýšenou citlivost, rozšíření použití symbolů z Reiki II. a  nové speciální symboly. Zvyšuje  schopnosti v navázání kontaktu  s jemnohmotnými bytostmi a prohlubuje náš láskyplný vztah ke všem bytostem i k naší Matce Zemi.  Sama iniciace je hluboký zážitek a mnozí při ní vnímají přítomnost andělů. Cena kurzu :  1000, – Kč    

KARUNA KI  II. STUPEŇ : jednodenní seminář pro absolventy Karuna ki I. stupně. Učí  nás jak žít tady a teď a pomůže nám najít naše místo ve vesmírném celku, jehož jsme  všichni součástí. Zároveň umožní   pochopení jednoty protikladů a vlastní zodpovědnosti za své utrpení – přijetí pachatele a oběti v sobě.  Karuna Ki  II. stupně přináší nové symboly k zesílení  paprsku Reiki a  přibližuje nás energii archandělů. S pomocí této silné energie jsme schopni přispět k uzdravení celé planety, neboť přináší i speciální symboly pro planetární léčení.  Cena  kurzu: 2000,- Kč

ZASVĚCENÍ  NA  MISTRA :

Pro každého člověka je Reiki a Karuna Ki přínosem a pozitivně zasahuje do všech oblastí života. Energie  je využívána  pro vlastní uzdravení a řešení vlastních problémů. Nejdříve je třeba naučit se pomoci sami sobě a pak můžete učit druhé, jak si pomoci sami. Vše je věc vývoje a  každý zde má své vlastní  poslání a úkoly. Mnozí cítí své poslání  i v tom., že budou  Karuna Ki předávat druhým nejen jako  léčivou pozitivní energii, ale že je  chtějí tuto metodu učit. Je třeba, aby sami cítili, že chtějí a že jsou připraveni. Znamená to, že mají  značnou část svých základních  problémů  vyřešenou a jsou schopni učit hlavně svým vlastním příkladem a upřímností. Je třeba si uvědomit, že Reiki je posvátná a čistá energie vesmírné lásky a ti, kdo ji učí, jsou sice mistry, ale  také zůstávají lidmi, kteří předávají vždy i něco ze sebe a někdy je to i vlastní strach a nevyrovnanost. Proto je  podstatné, zda Reiki  je předáváno s láskou přes srdeční čakru (svoboda a rovnost všech bytostí, vzájemné učení a pokora) a nebo přes čakru solar-plexu (snaha ovládat druhé, dávat nařízení, zákazy a nejrůznější omezení, stavění se na podstavec). Vše je věc volby a každý si toho svého mistra  může vybrat.

Zasvěcení na mistra  Karuna Ki  provádím individuálně v předem smluveném termínu. Mistrem Karuna Ki se může stát ten,  kdo je  minimálně rok mistrem Reiki. Bere se v úvahu pouze přímé zasvěcení, nikoliv na dálku nebo přes internet.


MISTR- LÉČITEL
:  Předávají se mistrovské symboly a to zvyšuje  terapeutické schopnosti, planetární léčení,  vzestup ve vlastním vývoji a vnímání energie se prohlubuje a zjemňuje. Cena zasvěcení  je 20.000,-Kč

MISTR – UČITEL : předávají se zasvěcovací rituály  na zasvěcení do všech stupňů Karuna Ki a   tedy možnost učit Karuna Ki a provádět iniciace a zasvěcení. Cena zasvěcení : 40.000,-Kč (při předchozím zasvěcení  na „Mistra léčitele“ u J. Slámové  se doplácí  pouze rozdíl).

Jiřina Slámová, mistr REIKI a KARUNA Ki,

PYRAMIDA centrum harmonie, Chrudim, Presy 233