Archandělské Reiki

Archandělské Reiki je nová originální metoda, využívající k uzdravení, sebepoznání, vývoji a osvobození životodárnou energii o vysokých vibracích – energii archandělských bytostí. Archandělé tvoří energetické schůdky mezi člověkem a všemohoucím a milujícím Bohem.

Vhodným základem je zasvěcení do Reiki, které přináší iniciaci 4 horních čaker a tím napojí na vesmírný zdroj životodárné energie, seznámí s energiemi, jejich zákony a s energetickými centry – čarami a naučí základy jejich harmonizace.

Archandělské Reiki nás přivádí dalšími zasvěceními prostřednictvím originálních archandělských symbolů postupně do vyšších vibrací energií lásky. Ve smyslu vyrovnávání protikladů umožňuje odpovídající sestup  do hloubky vlastních strachů a do světa démonů, kam je možné proniknout pouze s pokorou a respektem a s ochranou archandělských symbolů. Díky těmto sestupům poznáme i své skryté strachy a odhalíme mechanizmus jejich působení. Dostaneme návod k osvobození od jejich nadvlády a postupně se naučíme sjednocovat protiklady  prostřednictvím bezpodmínečné lásky.

Archandělské  Reiki se vyučuje v samostatných  seminářích, které na sebe volně navazují a tvoří  celkem 15 stupňů.  Přinášejí  seznámení s novými poselstvími  33 nových archandělů, jež jsou uvedena  v knize  NEBE NA ZEMI   Dále jsou v každém stupni předány dva zcela nové archandělské symboly.  Semináře obsahují specifické zasvěcení umožňující napojení na vyšší jemné vibrace a symboly  se stávají  součástí našeho energetického systému. Náplní  kurzů  jsou speciální meditace, zaměřené na  návrat k přirozenosti, nalezení vnitřního zvířete, duchovního jména, vlastní jedinečné schopnosti, optimální cesty lásky, hojnosti…  Vše směřuje k hlubšímu sebepoznání,  uzdravení,  osvobození,  harmonizaci mužské a ženské energie a vztahů, smíření protikladů, ochraně, příjmu informací, odhalení podstaty, naladění na bezpodmínečné přijetí, vděčnost… Jde o komplexní  přípravu na zvládnutí změn spojených s očistou a vzestupem  planety.

 Prostředník zasvěcení –  Luciela  – Jiřina Slámová, mistr Reiki

Archandělské Reiki – jednotlivé stupně

Jde o samostatné jednodenní semináře, které tvoří celkem 15 stupňů. Přinášejí postupné seznámení s novými poselstvími archandělů,  uvedenými v knize  Jiřiny Slámové NEBE NA ZEMI. Dále jsou v každém stupni předány dva zcela nové archandělské symboly. Semináře obsahují specifické zasvěcení umožňující napojení na vyšší jemné vibrace. Náplní  kurzů  jsou speciální meditace,  návrat k přirozenosti, sebepoznání, uzdravení, hojnost, harmonizace mužské a ženské energie a vztahů, smíření protikladů, příprava na zvládnutí změn spojených s očistou a vzestupem  planety, ochrana, příjem informací, odhalení podstaty, naladění na bezpodmínečné přijetí, vděčnost Jednotlivé stupně na sebe volně navazují. Doporučujeme po absolvování Reiki I. stupně, není však podmínkou.

Termíny jsou uvedeny v aktuálním  programu

1.část – stupně  I.- VII.

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI I. stupeň – seznámení s novými poselstvími archandělů k nadcházejícím změnám –Galmielem (cesta k míru a vzestupu),  Arumielem (ochrana a rozlišování strachu a lásky) a Zofielem ( návrat k přírodě a instinktům), specifické zasvěcení umožní napojení na jemné vibrace, meditace na vnitřní zvíře, zcela originální archandělské symboly na ochranu, spojení s přírodou a s živly, navázaní  kontaktu s duchovním rádcem a příjem informací. Cena kurzu 1100,- Kč. 

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI  II. stupeň-   poselství archandělů – Zachariela k postupu do vyššího vědomí,  Samaniela k dosažení hojnosti a dostatku, Rufiela o osvícených vztazích a o tom, co nám v nich brání,  pochopení a poučení z minulosti, nalezení vlastní jedinečné schopnosti.  Další zasvěcení a nové symboly na zpracování pýchy, žárlivosti a závisti  a nalezení „cesty světla“. Cena : 1100,- Kč  

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI III. stupeň – nová poselství archandělů – Gamafiela k hojení a uzdravení duše a těla,  Inofiela o příjmu informací a  Azachiela o zvládání očisty a zkoušek, souvisejících s probíhajícími změnami,  meditace  k nalezení „dvoupaprsku“ , další zasvěcení a symbol k uvolnění a pouštění závislostí a lpění, symbol k nalezení  skutečné podstaty  –  cena 1100,- Kč.

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI  IV. stupeň – nová poselství archandělů – Manuela k harmonizaci mužské a ženské energie a  Serafiela ke zvládání změn v klidu,  nalezení  své optimální cesty lásky, symboly k vyrovnání energie mezi duší a tělem a na přivolání pomoci. Cena 1100,- Kč    

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI V. – Poselství archandělů Asmiela k novým začátkům a Fabiela k přijetí věčného života a zvládnutí strachu ze smrti, nalezení duchovního jména a práce s ním, symbol ochraňující před vším co může škodit zvenku  i  zevnitř a umožní to poznat, symbol jež otvírá  vnímání krásy a harmonie. Cena  – 1100,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI  VI. stupeň  – poselství archandělů Kristiela k duchovnímu vývoji a Narciela o sjednocení protikladů a dosažení jednoty, návod ke  zvládnutí bezpodmínečného  přijetí všeho a všech (kámen přijetí). Symboly k uzdravení zraněné ženské energie,  zaměření na cíl a koncentraci energie na priority, 1100,- Kč    

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI VII.  stupeň – poselství archandělů  smíchu a radosti Jarmeila,  vysvětlování a osvětlování Luciela,   symboly k napravení poškozené mužské energie, nalezení, přijetí a  uzdravení vnitřního bojovníka a “výtah“ k cestě do nebe – napojení na vyšší vibrace, další duchovní rádci  a  odvádění duší -1100,- Kč.

2.část – stupně VIII.- XV.

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI VIII. stupeň  – poselství archandělů boření a odkrývání  Orfiela  a souznění a spojování Abiela,  poznání a smíření protikladů,  Symboly sloužící k odejmutí pout- osvobození od slibů, závazků, přísah, omezení, zákazů, příkazů  a ke  spojení protikladů a nalezení a prožívání  jejich jednoty .  Cena  – 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI  IX. stupeň – poselství archandělů Juriela a Chasiela ,s nimiž se budeme učit  jak obnovit řád a dospět k osvobození a vyrovnání, meditace na očištění vztahu s Bohem a se Zemí, Nové symboly vám ukáží jak se povznést nad své problémy a řešit je s nadhledem,  a jak ukončit to, co má být ukončeno. Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI X. stupeň- noví archandělé  Celestiel a Eoviel, s nimiž se budeme učit jak získat sebedůvěru, být sám  sebou, nalezení dalšího jména, spojení s pozemskými anděly. Nové symboly ukáží jak zastavit únik energie a  jak   budovat a tvořit  nový život. Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XI. stupeň- poselství archanděla  sebepoznání a sebeobnovy Floriela  a Graciela o vděčnosti a celistvosti, vyrovnání energií s okolím, posbírání vlastních poztrácených energií,  symboly k prosvětlení zakrytého a schopnost vidět pod povrch i pod  nasazené masky,   přístup k požehnanému bohatství – k vlastnímu rohu hojnosti Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XII. stupeň- poselství archanděla nové dimenze Haliela  a Daniela a volnosti a respektu,  osvobození od sebeklamů a iluzí. Symbol vedoucí k odhalení  „sester černého závoje“  – lži, falše a přetvářky,  které zakrývají  pravdu a podstatu,  symbol k naladění na vděčnost

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XIII. stupeň- poselství archanděla země a nebe  Xaniela a Erbiela k uzdravování planety. Vystoupení ze začarovaného kruhu utrpení, nové symboly  umožní najít ukryté poklady  a světlo ve tmě,  odhalí  manipulaci a její způsoby a důvody  v nás i v těch, kdo se pokouší manipulovat s námi, . Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XIV. stupeň- poselství archandělů  spravedlnosti a nápravy Karmiela a Gruntiela o zhmotňování ducha,  navrácení moci nad sebou,  nové symboly vedou k osvícení přes sjednocení mužské a ženské energie, naučí nás, jak být sami sebou a udržet v sobě vlastní těžiště.  Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XV. stupeň- poselství archandělů zhmotňování duše Somaela a Atlantise- archanděla  návratu k vědění, znovunalezení  ztracených znalostí , symboly umožní odhalení a zpracování odporů,  přechod  k souznění s proudem života, obnovení vědění své duše, spojení s odkazem  Atlantidy , Cena 1200,- Kč

Prostředník zasvěcení : Luciela  – Jiřina Slámová, mistr Reiki

Motto: Učíme se prožívat spokojenost – učíme se, jak žít nebe na zemi.

 

Jiřina Slámová – Vysílání – Český rozhlas – Máme hosty

Souhrn vysílání v Českém rozhlase v pořadu máme hosty.

Jiřina Slámová - Foto: Honza Ptáček

Jiřina Slámová  – Jak zajistit dobré spaní

Kvalitní spánek je důležitým předpokladem pro naše zdraví. To všichni víme. Přesto se nám mnohdy stane, že spíme špatně. Nemůžeme usnout, v průběhu noci se budíme, trápí nás zlé sny a ráno se cítíme pod psa.

Jiřina Slámová – jak zlepšit svůj život

A dnes jsme vás vyzvali k malému zamyšlení. I o prázdninách zavítala k nám do studia psychoterapeutka Jiřina Slámová.

Jiřina Slámová – jak přicházíme o iluze

Jak básníci přicházejí o iluze. To je jeden z dílů známé televizní tetralogie. Je to velmi těžké – vymanit se z našich krásných představ o někom nebo o sobě samém.

Jiřina Slámová – co nám říká intuice

Intuice je naše vnitřní moudrost nebo chcete-li, hlas naší duše. A podle psychoterapeutky Jiřiny Slámové bychom tomuto hlasu měli naslouchat.

Jiřina Slámová – Vánoce bez shonu

A dnes kolegyně Jitka Slezáková přivítala – jako už tradičně – v předvánočním čase, psychoterapeutku Jiřinu Slámovou.

Jiřina Slámová – odpouštět nebo se mstít?

Dnes jsme se s psychoterapeutkou Jiřinou Slámovou učili odpouštět. Ale proč bychom vlastně měli odpouštět někomu, kdo nám ublížil?

Jiřina Slámová – obrana před slovními útoky

Tentokrát máme opět něco pro srovnání naší psychiky a získání tolik potřebné životní rovnováhy.

Jiřina Slámová – jak se mít rád

Pokud jste někdy byli u psychologa nebo psychiatra, možná se vás ptali i na to, na jaké místo byste zařadili sami sebe v konkurenci dalších pro vás životně důležitých lidí.

Jiřina Slámová – umění komunikace

A dnes se budeme věnovat komunikaci. To je přece základ všeho. Umět se domluvit…jak na to?

Jiřina Slámová – život je změna

Změna je život – to je staré známé pořekadlo. Ale málokdo má změny rád. Většina z nás se jich spíše bojí a rozhodně je nevyhledává.

Jiřina Slámová – nesplněné sliby

Psychoterapeutka Jiřina Slámová po dvou měsícíh opět usedne k mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice. Přísahali jste někdy někomu věčnou lásku, která boužel po pár letech skončila?

Jiřina Slámová – lež a přetvářka

Lež, faleš a přetvářka – sestry černého závoje. Takto nazvala dnešní pořad Máme hosty psychoterapeutka Jiřina Slámová.

Jiřina Slámová – magické schopnosti

Ing. Jiřina Slámová patří mezi naše stálé hosty. Tentokrát zavedla řeč na magické schopnosti, které všichni máme, ale ne každý je dokáže ovládat.

Jiřina Slámová – manipulace

Udělej to, prosím pro mě…. Nebudeš se zlobit, když ti to řeknu? Jestli to budeš řešit tímto způsobem, tak je mezi námi konec…

Jiřina Slámová – životní změny

Říká se: Změna je život. Ale změn se mnoho z nás velmi obává. Změnit bydliště, práci nebo dokonce rodinu…

Jiřina Slámová – mužské a ženské myšlení

Mužské a ženské myšlení je rozdílné. Pro toho druhého v mnohých případech nepochopitelné. Přesto se snažíme společně vycházet. A náš dnešní host – Jiřina Slámová – nám poradí, jak se pochopit navzájem co nejlépe.

Jiřina Slámová – pýcha, závist, žárlivost

Pýcha, závist, žárlivost – to jsou vlastnosti, které odkrýváme velice neradi. Přesto je každý z nás v menší či větší míře v sobě má. Psychoterapeutka Jiřina Slámová nám poradí, jak tyto vlastnosti ukočírovat, abychom neubližovali sobě ani ostatním. V pondělním pořadu Máme hosty se na vás těší moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová – jak přežít svátky

Do Rozhlasové apatyky zavítá den před Štědrým dnem psychoterapeutka Jiřina Slámová. A řeč bude o tom, jak v pohodě a bez nervů přežít svátky. Prolistujeme její novou knížku a připravíme pro vás pohodové slovo, které na vás snad příjemně zapůsobí. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová – rozdílné povahy partnerů

Chrudimská psychoterapeutka Jiřina Slámová nám tentokrát ukáže cestu, jak se naučit zvládnout, pochopit a respektovat rozdílné povahy našich partnerů nebo kolegů. Budeme opět řešit vztahy. Téma, které je stále aktuální. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová – osvícený vztah

Pondělní pořad Máme hosty věnujeme osvíceným vztahům. Ptáte se, co si máte představit pod pojmem osvícený vztah? Vysvětlí nám to psychoterapeutka Jiřina Slámová z Chrudimi. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková

Jiřina Slámová – příroda a instinkty

Pondělky má v našem studiu jednou za čas vyhrazen náš stálý host – psychoterapeutka z Chrudimi Jiřina Slámová. Tentokrát se s kolegyní Jitkou Slezákovou zaměří na téma – příroda a instinkty – a jak se z nich v současné přetechnizované a hektické době poučit.

Jiřina Slámová – vánoční čas a pohoda?

Zklidnění, pohoda, spokojenost – v tomto duchu by se měl nést vánoční čas. Ovšem v praktickém životě to je u většiny z nás přesně opačně. Kolegyně Jitka Slezáková proto pozvala do studia naši pravidelnou návštěvnici – psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Jak to udělat, abychom byli spokojení? Co nám brání v tom, být šťastní? Na tuto otázku dostanete odpověď po 10. hodině dopolední.

Jiřina Slámová – zákon přitažlivosti

Pondělní pořad Máme hosty bude balzámem pro uši těch z vás, kdo jste si oblíbili pravidelné návštěvy psychoterapeutky Jiřiny Slámové. Tentokrát bude řeč o zákonu přitažlivosti. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

Pondělí přináší mnohým z nás řadu starostí a pracovních povinností. Ale říká se, že bez práce nejsou koláče, které v moderní mluvě můžeme přejmenovat na peníze. A právě o energii peněz pohovoří v pořadu Máme hosty psychoterapeutka Jiřina Slámová. Jak je získávat, přijímat a užívat?

Jiřina Slámová

Pondělní pořad Máme hosty zasvětíme lidskému chování. Psychoterapeutka Jiřina Slámová z Chrudimi bude povídat o archetypech – pravzorech lidského chování.

Jiřina Slámová

Do pondělního studia Máme hosty zavítá psychoterapeutka Jiřina Slámová. Tentokrát vybrala společně s kolegyní Jitkou Slezákovou téma, které snad zaujme naše posluchače. Poselství a význam snů.

Jiřina Slámová

V pondělním pořadu Máme hosty zkusíme snad už posté vyzdvihnout duchovní rozměr vánočních svátků. Jak se poprat se všudypřítomným zmatkem a zamračenými pohledy? O tom si přijde popovídat psychoterapeutka z Chrudimi Jiřina Slámová.

Jiřina Slámová

V pondělním pořadu Máme hosty zkusíme snad už posté vyzdvihnout duchovní rozměr vánočních svátků. Jak se poprat se všudypřítomným zmatkem a zamračenými pohledy? O tom si přijde popovídat psychoterapeutka z Chrudimi Jiřina Slámová.

Jiřina Slámová

Do studia dnes zavítá psychoterapeutka Jiřina Slámová z chrudimské Pyramidy – centra harmonie. Povídat si budeme o štěstí. Co je to vlastně štěstí? Každý z nás má úplně jiná přání….

Jiřina Slámová – co vyšleš, to se ti vrátí

Dnes vám v pořadu Máme hosty nabídneme naši stálici ve vysílání – chrudimskou psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Tentokrát si popovídají společně s moderátorkou Jitkou Slezákovou na téma“ Co vyšleš, to se ti vrátí.“ Funguje takový zákon?

Jiřina Slámová – vysávání energie

Ve studiu přivítáme psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Naši pravidelnou návštěvnici, která se opět pokusí pohladit nás po duši. Tentokrát bude řeč o vysávání mezi lidmi. Dozvíte se, jak se dobrovolně připravujeme o energii, která nám pak zoufale chybí.

Jiřina Slámová – sebevědomí

Při pondělku vám nabídneme zkušené rady psychoterapeutky Jiřiny Slámové. Taky si někdy říkáte, že nedokážete vyřešit danou situaci? Nevěříte si? Proč nám chybí sebevědomí a jak ho posílit, na to se zeptá moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová – stresové situace

S počátkem nového školního roku obnovujeme naše pořady s psychoterapeutkou Jiřinou Slámovou z Chrudimi. Jednou za dva měsíce se můžete inspirovat jejím pohledem na svět. Tentokrát s moderátorkou Jitkou Slezákovou vybraly téma: Jak zvládat změny v životě, stresové situace či zkoušky, kterým se nelze vyhnout. K poslechu vás zveme po 10. hodině dopolední.

Jiřina Slámová

Dveře pondělního pořadu Máme hosty otevře naše pravidelná návštěvnice – psychoterapeutka Jiřina Slámová. Řeč bude o stavu, který na nás právě v sychravých podzimních měsících doléhá více, než jindy. Samota a osamělost a jak se s ní vyrovnat.

Jiřina Slámová

Příčiny a následky stresu – to je téma, na které pohovoří náš pondělní dopolední host – psychoterapeutka Jiřina Slámová. K poklidnému a pohodovému poslechu pořadu Máme hosty vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

Do studia Českého rozhlasu Pardubice dnes zavítá psychoterapeutka Jiřina Slámová. Asi jste už slyšeli, že zpěv léčí a čím více zpíváme, tím lépe se cítíme. A proto se zaměříme na mantry. Jakou funkci by měly mantry plnit?

Jiřína Slámová

Umíte využívat energii? Říká vám něco pojem REIKI? Pokud se chcete dozvědět více, nalaďte si v pondělí po 10. hodině pořad Máme hosty. Do studia přijde Ing. Jiřína Slámová, která působí jako psychoterapeutka v Chrudimi.

Ing. Jiřina Slámová

Pořad Máme hosty pravidelně jednou za dva měsíce navštěvuje chrudimská psychoterapeutka Ing. Jiřina Slámová. Tentokrát se zaměříme na to, jakým způsobem mezi sebou komunikujeme. Jak bychom mohli komunikaci, která leckdy pořádně skřípe, zlepšit. Víte, co je to mudra? Poslouchejte po 10. hodině. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Ing. Jiřina Slámová

Do studia zavítá opět po dvou měsících Ing. Jiřina Slámová. Tato chrudimská psychoterapeutka tentokrát přichází s tématem, které jsme vyzkoušeli asi všichni. Minimálně jako děti jste jistě zkoušeli vyvolávat duchy. Ale není radno si s nimi zahrávat…. Jak a zda vůbec provozovat magii, o tom bude řeč po 10. hodině dopolední. K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

Dnes ve studiu přivítáme naši pravidelnou návštěvnici – psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Dnešní téma zní: Jak se osvobodit od nezdravého lpění na něčem nebo na někom. Někdy se tomu také říká opičí láska. K poslechu po 10. hodině vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

V pondělním pořadu Máme hosty zůstaneme ještě chvíli zasněni. Do všednodenní reality vás mezi 10. a 11. hodinou určitě neprobudíme. Téma dnešního povídání s psychoterapeutkou Jiřinou Slámovou je totiž spánek a sny. Co nám sny přinášejí a jak si můžeme vykládat? K poslechu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

Určitě jste si všimli, že v pondělí mají lidé horší náladu, než třeba v pátek. A právě proto jsme do pondělního pořadu Máme hosty pozvali psychoterapeutku Jiřinu Slámovou z centra Pyramida v Chrudimi. Téma, které probereme společně s moderátorkou Jitkou Slezákovou zní – co s námi dělají emoce a různé smutky. Nabíneme vám možnosti konkrétní terapie, jak se uchránit před špatnou náladou.

Jiřina Slámová

Pondělní den pro mnohé z nás nebývá úplně sympatický. Pokud hledáte sílu a energii do začátku nového pracovního týdne, zkuste si naladit pořad Máme hosty po 10. hodině dopolední. Moderátorka Jitka Slezáková pozvala do studia psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. A protože je čas adventní, naladíme se v tomto duchu.

Jiřina Slámová

Pondělní pořad Máme hosty už bude protknut vánoční tematikou. Moderátorka Jitka Slezáková přivítá ve studiu našeho pravidelného hosta – psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Řeč bude o bytostech, které ochraňují a stráží každého z nás, o andělích a o lásce. Pro někoho to bude pohádka, pro jiného samozřejmá realita.

Jiřina Slámová

Jednou za dva měsíce vítáme v pořadu Máme hosty psychoterapeutku Jiřinu Slámovou. Jaké téma jsme připravili na toto pondělí? Mužská a ženská energie JING a JANG. Proč se vzájemně tak lišíme a přitom bez sebe nemůžeme žít….K pořadu vás zve moderátorka Jitka Slezáková.

Jiřina Slámová

Moderátorka Jitka Slezáková přivítá ve studiu psychoterapeutku z Chrudimi Jiřinu Slámovou. Promluví společně na téma jak se stát vyrovnanou osobností a dosáhnout štěstí, klidu a lásky. Právě v těchto dnech, kdy se tato slova skloňují ve všech pádech, se nám jejich pravá podstata vytrácí.

Ing. Jiřina Slámová

Ve studiu si dnes budeme povídat o Dornově metodě. Je to jemná manuální terapie, s jejíž pomocí jsou klouby a obratle uváděny do původních správných poloh. Dornova metoda pochází z Německa a je velmi oblíbená pro svou jednoduchost a účinnost. Pokud vás bolí záda a klouby a nevíte, co s tím, zkuste se inspirovat.

zdroj: www.rozhlas.cz