ZASVĚCENÍ NA MISTRA REIKI – PODMÍNKY

Základní podmínkou je absolvování  Reiki I. a II. stupně (přímé zasvěcení, nikoliv na dálku)!

REIKI III. stupeň – MISTR  LÉČITEL

– léčitel sebe a planety,  mistrovské zasvěcení a mistrovské symboly na planetární léčení, spojení s živly, karmické osvobození, otevření srdce, léčení duše, magická ochrana . Navíc -zcela nový symbol pro mistry, který umožní zařazení do očistného proudu, narovnání překroucených programů v sobě a  schopnost  přenastavovat  nemocné energie  jednotlivců i skupin ve smyslu vesmírných zákonů, ochrana  a vedení archandělského patrona .

Termíny : Individuálně dle dohody  (9-14 h.),  skupinové dle aktuálního programu (9-17 h.)

Ceny:

Individuální zasvěcení: 19.000 Kč (možnost slevy – viz dole)

Skupinové zasvěcení ( min. tři účastníci) 7.900- Kč

REIKI III. stupeň – MISTR UČITEL

–  učitel Reiki, léčitel sebe a planety, mistrovské zasvěcení a mistrovské symboly na planetární léčení, spojení s živly, karmické osvobození, otevření srdce, léčení duše, magická ochrana . Navíc -zcela nový symbol pro mistry, který umožní zařazení do očistného proudu, narovnání překroucených programů v sobě a  schopnost  přenastavovat  nemocné energie  jednotlivců i skupin ve smyslu vesmírných zákonů, ochrana  a vedení archandělského patrona Zasvěcovací rituál – schopnost iniciovat další žáky a mistry .

Termíny : Individuálně dle dohody  (9-14 hod) a skupinové dle aktuálního programu (9-17 hod)

Ceny :

Individuální  zasvěcení: 39.000,- Kč. (pokud předcházelo zasvěcení na  mistra léčitele u J. Slámové, doplácí se pouze rozdíl ),  možnost slevy (viz dole).

Skupinové zasvěcení: ( min. tři účastníci)  27.900- Kč  (pokud předcházelo zasvěcení na  mistra léčitele u J. Slámové, doplácí se pouze rozdíl )

Slevy pro absolventy seminářů pro individuální zasvěcení :

na mistra léčitele i mistra učitele – platí pouze pro semináře vedené J Slámovou . Uvedené slevy se sčítají, absolvování je nutno doložit (diplom).

Pro skupinové zasvěcení tyto slevy neplatí!

Sleva pro absolventy semináře Reiki I a II.: 1.000,- Kč
Sleva pro absolventy celého cyklu „Poznej sám sebe“: 1.000,- Kč
Sleva pro absolventy semináře Emočních energetických terapií: 1.000,- Kč
Sleva za individuální terapie u J. Slámové – minimálně 2x: 1.000,- Kč
Max. sleva (součet): 4.000,- Kč

Životopis – Ing. Jiřina Slámová – Spisovatelka, terapeutka a lektorka

Ing. Jiřina Slámová se narodila v Chrudimi, kde dosud působí. Původní profesí je zemědělský inženýr (absolventka Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole). V době, kdy řešila vlastní  dlouholeté zdravotní problémy, pochopila, že se může uzdravit pouze vlastním přičiněním. Založila v Chrudimi PYRAMIDU, centrum harmonie (1998). Svou životní cestu našla  s pomocí metody přírodního léčení a harmonizace energií, jež je známá jako „ REIKI“. Po té, co byla zasvěcena jako  mistr – učitel  REIKI,  začala ji vyučovat a doplnila ji o navazující  metodu KARUNA-KI.  V současnosti již své učení natolik rozšířila o praktické zkušenosti, získávané zejména při terapiích, že již  vyučuje pouze vlastní originální semináře nazvané ŽIVOTNÍ ENERGIE a  CESTA SOUCITU.

Dále vede devítidílné cykly seminářů nazvané SEBEPOZNÁNÍ, zaměřené na odblokování energetického systému po jednotlivých čakrách, využití vlastních energií a pochopení vesmírných zákonů. Zvláštní důraz klade na  zpracování strachů.  Od roku 2009 vede zcela originální kurzy  s názvem „Archandělské Reiki“,  které  vycházejí z  nových  poselství archandělů a jsou obohaceny speciálními  archandělskými symboly.

Dále se věnuje individuálním terapiím. Vytvořila vlastní metodu s názvem EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE, s jejíž pomocí se řeší příčiny zdravotních, psychických i vztahových problémů.  Tuto metodu  také vyučuje a zkušenosti z terapií jsou  hlavním tématem její první knihy s názvem VLČÍ NÁŘEK (aneb Emoční energetická terapie -2005)  i druhé knihy, nazvané POSELSTVÍ PŘÍZRAKŮ (aneb Kniha o strachu  – 2009). Třetí kniha s názvem NEBE  NA ZEMI a s podtitulem Archandělské Reiki ,vyšla v roce 2010 a obsahuje 33 poselství  dosud neznámých archandělů ke změnám kolem roku 2012. V témže roce vydala ještě karty  „NEBE NA ZEMI“ s barevnými obrazy vyjadřujícími  jejich energie. Dále vydala 6 vlastních CD: Meditace (Odpuštění a uzdravení vnitřního dítěte), CD Mantry -Čakry a archandělé, CD Strážný anděl a další CD s meditacemi :  Harmonie, Sebevědomí, Návrat k přírodě (meditace Vnitřní zvíře a Strom). V letech  2004- 13  se v Českém rozhlase Pardubice pravidelně zúčastňovala pořadu „Máme hosta“ a od roku 2009  píše články pro časopis Phoenix.

Její krédo: „Naučím vás, jak si můžete pomoci sami“

Co je KARUNA Ki – cesta soucitu ?


KARUNA  znamená v Tibetštině „soucit“

Karuna –Ki je doplněním  klasického   Reiki  “Usuiho systému“, který obohacuje  o  tibetské prvky. Zasvěcení  umožňuje rozšířené vnímání energie, nové a rozsáhlejší využití symbolů z Reiki II. stupně a nové symboly, které se podílejí na karmickém léčení.. Opět jako Reiki slouží Karuna Ki v první řadě pro vlastní uzdravování sebe sama a dává také větší možnosti k energetickému  působení na ostatní i na uzdravení planety.  Kurz Karuna Ki I. stupně mohou absolvovat ti, kdo jsou zasvěceni do Reiki II. stupně. Základním tématem Karuna Ki je soucit, který  stále více postrádáme v každodenním životě a v mezilidských vztazích. V naší společnosti je láskyplný  soucit  nahrazen ponižující lítostí, která je pouze jednou z ovládacích a vysávacích dramat, na jejichž základě jsou lidé nedobrovolně zbavováni energie. Karuna-ki  učí  láskyplnému a bezpodmínečnému  se všemi bytostmi, respektuje však svobodu každého jedince ve smyslu toho, že každý je zodpovědný  pouze za svou duši a každá lidská duše si sama volí svůj osud. Lítost naopak nutí přebírat odpovědnost za druhé a vede k závislosti, která zastavuje vývoj všech zúčastněných.

Základem systému je  samo zasvěcení a otevření se paprsku Karuna ki., které přibližuje všechny zúčastněné vnímání energie světelných bytostí. Je důležitý zejména pro ty, kteří pracují s lidmi a chtějí se  i sami dále vyvíjet.

Rozvíjíte-li sami sebe na nejvyšší možnou úroveň, jaké jste schopni dosáhnout, svítíte  na cestu  všem, kdo jdou za vámi. Provází vás soucit a moudrost a učíte se pomáhat tam, kde je pomoc žádaná a účinná. Tím, že pozvednete a ovládnete své myšlení ve jménu bezpodmínečné lásky a soucitu,  jste prospěšní sobě a tím pomáháte zároveň lidstvu, planetě a celému vesmíru.

KARUNA KI  I. STUPEŇ : jednodenní seminář pro absolventy Reiki I. a II. stupně. Pokračování touto  „cestou soucitu“ dává  předpoklady pro práci s lidmi a učí účinně pomáhat  a nezapomínat na sebe. Otvírá nás lásce a soucitu.   Karuna Ki  přináší zesílení  paprsku Reiki,   zvýšenou citlivost, rozšíření použití symbolů z Reiki II. a  nové speciální symboly. Zvyšuje  schopnosti v navázání kontaktu  s jemnohmotnými bytostmi a prohlubuje náš láskyplný vztah ke všem bytostem i k naší Matce Zemi.  Sama iniciace je hluboký zážitek a mnozí při ní vnímají přítomnost andělů. Cena kurzu :  1000, – Kč    

KARUNA KI  II. STUPEŇ : jednodenní seminář pro absolventy Karuna ki I. stupně. Učí  nás jak žít tady a teď a pomůže nám najít naše místo ve vesmírném celku, jehož jsme  všichni součástí. Zároveň umožní   pochopení jednoty protikladů a vlastní zodpovědnosti za své utrpení – přijetí pachatele a oběti v sobě.  Karuna Ki  II. stupně přináší nové symboly k zesílení  paprsku Reiki a  přibližuje nás energii archandělů. S pomocí této silné energie jsme schopni přispět k uzdravení celé planety, neboť přináší i speciální symboly pro planetární léčení.  Cena  kurzu: 2000,- Kč

ZASVĚCENÍ  NA  MISTRA :

Pro každého člověka je Reiki a Karuna Ki přínosem a pozitivně zasahuje do všech oblastí života. Energie  je využívána  pro vlastní uzdravení a řešení vlastních problémů. Nejdříve je třeba naučit se pomoci sami sobě a pak můžete učit druhé, jak si pomoci sami. Vše je věc vývoje a  každý zde má své vlastní  poslání a úkoly. Mnozí cítí své poslání  i v tom., že budou  Karuna Ki předávat druhým nejen jako  léčivou pozitivní energii, ale že je  chtějí tuto metodu učit. Je třeba, aby sami cítili, že chtějí a že jsou připraveni. Znamená to, že mají  značnou část svých základních  problémů  vyřešenou a jsou schopni učit hlavně svým vlastním příkladem a upřímností. Je třeba si uvědomit, že Reiki je posvátná a čistá energie vesmírné lásky a ti, kdo ji učí, jsou sice mistry, ale  také zůstávají lidmi, kteří předávají vždy i něco ze sebe a někdy je to i vlastní strach a nevyrovnanost. Proto je  podstatné, zda Reiki  je předáváno s láskou přes srdeční čakru (svoboda a rovnost všech bytostí, vzájemné učení a pokora) a nebo přes čakru solar-plexu (snaha ovládat druhé, dávat nařízení, zákazy a nejrůznější omezení, stavění se na podstavec). Vše je věc volby a každý si toho svého mistra  může vybrat.

Zasvěcení na mistra  Karuna Ki  provádím individuálně v předem smluveném termínu. Mistrem Karuna Ki se může stát ten,  kdo je  minimálně rok mistrem Reiki. Bere se v úvahu pouze přímé zasvěcení, nikoliv na dálku nebo přes internet.


MISTR- LÉČITEL
:  Předávají se mistrovské symboly a to zvyšuje  terapeutické schopnosti, planetární léčení,  vzestup ve vlastním vývoji a vnímání energie se prohlubuje a zjemňuje. Cena zasvěcení  je 20.000,-Kč

MISTR – UČITEL : předávají se zasvěcovací rituály  na zasvěcení do všech stupňů Karuna Ki a   tedy možnost učit Karuna Ki a provádět iniciace a zasvěcení. Cena zasvěcení : 40.000,-Kč (při předchozím zasvěcení  na „Mistra léčitele“ u J. Slámové  se doplácí  pouze rozdíl).

Jiřina Slámová, mistr REIKI a KARUNA Ki,

PYRAMIDA centrum harmonie, Chrudim, Presy 233