ANDĚL SÁVA – POSELSTVÍ PRO ŽENY

Milovaná Lucielo,

Já, Sáva, Tě zdravím a děkuji.  Řekni všem okolo Tebe, že jsem tu a že jsou požehnané díky své víře. Budeme spolu hledat zašlapanou ženskost. Já  už pár měsíců umím vyhledávat ženskou bolest na této planetě.

Má milá, ženská bolest je obrovská  a tak hluboká, že začala otravovat i matku Zemi, která je jako žena též velmi raněná, je neustále znásilňovaná a zneužívaná.

Ženy!  Spojte se se mnou a s matkou Zemí , my potřebujeme spojit své síly a uzdravit se navzájem. Nahraďte tu vaši rivalitu  spojením a spoluprací. Vaše skupina ukáže cestu dalším  – matka Země  to předá dalším sestrám přes  kolektivní nevědomí, kam  má přístup  pouze ženská energie. Objevte ve svých dělohách svou ženskou sílu- svou bohyni i čarodějku. Vaše schopnosti se obnoví a znásobí.

My, ženy, jsme odedávna uměly léčit s pomocí přírody. Často jsme však pečovaly o druhé a zapomínaly na sebe . Teď budeme  léčit sebe navzájem i s matkou Zemí.

My, ženy jsme si  po celé generace předávaly důležité vědění. Záměrně byly informace o ženských schopnostech smeteny ze zemského povrchu . Zmizely, ale zůstaly uloženy v Zemi- v její hloubce. Spolu se do ní vnoříme, ona to vše pro nás po tisíce let  chránila a čeká, až  přijdeme.

Naše vzájemné spojení nám umožní najít  pod nánosem bolesti  zdravé ženské jádro – v hloubi naší bytosti i v hloubi Božské Matky.

Pak s láskou užívejte své znovunalezené schopnosti, svou ženskost a zároveň tu klidnou smířenost se sebou i se světem.

Země rozkvete a vy s ní. Už vidím tu nádheru. Vy, sestry, můžete díky  svému znovunalezenému ženství zářit, kvést a být krásné. Žena má svou  krásu uvnitř, není naplácaná na povrchu. Nechte ji  zevnitř prozářit ven očima. Budete ji šířit kolem sebe a vaše tělo se uzdraví, zjemní a zkrásní . Ženská krása není určena věkem, ale stavem nitra. Spočívá ve vašich srdcích. Propojte své srdce a dělohu, nechte ji prozářit svou láskou a pak nechte plynout, co má plynout. Přijměte VŠE  a zařte. Jsem s vámi a Země vás zve do své náruče. Mír s vámi, sestry a oznamuji,  že  vám přichází  na pomoc nový anděl jménem Sára.

Miluji vás,  SÁVA

ze  13.3.2011, (seminář  AR,  symbol   SÁVA)

CO JE REIKI

CO JE  REIKI – Mistr REIKI – Jiřina Slámová

REIKI znamená v překladu „ životodárná energie“.

Je to metoda přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Díky ní získáme „ návod k použití sebe sama“.  Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií.  Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání a pochopení  vlastností energie lásky a jejího protikladu – strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů je základem k poznání příčin a následků.  Pochopení jak funguje energetický systém  našeho těla, duše a ducha je základem k nalezení příčin nemocí a problémů.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Reiki a jeho učení je zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika – jde o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

REIKI I. stupeň – napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie Reiki a harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání),  meditace,  (cena 1.300,- Kč). –

REIKI II. stupeň – další zasvěcení a širší  napojení na vesmírný zdroj životodárné energie, meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie, devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě  (cena 2.300,-)

MÍT SE RÁD

„Vše, co je láskyplné k tobě, je láskyplné i k ostatním“ (N.D. Walsch)

„Celý okolní svět prostřednictvím lidí a nejrůznějších situací nám klade stále jen jedinou základní otázku: Máš se rád ? A každý svými myšlenkami, slovy i činy neustále na tuto otázku odpovídá.“

Naše odpověď vyvolává adekvátní reakci v těle i ve vnějším světě.  Člověk, který na otázku světa odpovídá v tom smyslu, že se nemá rád, touto svou odpovědí vyvolá v těle zablokování energie /bolest, nemoc…./, a protože platí, jak uvnitř, tak venku, bolest uvnitř přitahuje i bolest  z vnějšího světa.

(Ukázka z knihy „Poselství přízraků“ – J. Slámová)

 

REIKI

REIKI je slovo pocházející z japonštiny a  znamená v překladu „ životodárná energie“. Označuje metodu přírodního léčení, vedoucí k sebepoznání a duchovnímu růstu. Díky ní získáme „ návod k použití sebe sama“. Jsme součástí energetického systému celého vesmíru a pro všechny energie platí stejné zákony a neměnná pravidla.  Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Tu je možno nazvat též bezpodmínečnou láskou, Boží láskou, vesmírnou energií, kterou se naučíme používat  pro své uzdravení a vývoj.

Základem seminářů je teoretické a hlavně praktické poznání vlastností  dvou základních protikladných energií – lásky a strachu. Seznámení s působením vesmírných (přírodních) zákonů umožní pochopení, jak funguje energetický systém  našeho těla, duše a ducha. To je základem k poznání zásad, podle nichž se odvíjí náš život a pak pochopíme, že jsme to my kdo, kdo ho řídíme,  ať už vědomě či nevědomě.

Poznání zákona karmy- neboli zákona příčiny a následku,  je základem k nalezení příčin nemocí a problémů a pak  můžeme dospět k uzdravení a spokojenosti.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat.

Při seminářích se zaměřuji na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou. Základním kamenem je  láska k sobě samému.

Reiki a jeho učení je zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika – jde přece o energii bezpodmínečné lásky, jež je životodárná, léčivá, svobodná a otevřená.

Hlavní je, že tato metoda nás naučí, že si umíme pomoci sami.  Pochází z Japonska a je stará tisíce let. První mistr, který umožnil otevření  a zveřejnění této původně tajné metody japonských mnichů, byl Mikao Usui. Zahájil její učení  a umožnil zasvěcování dalších mistrů.

Energie Reiki je životodárná energie Základem je naučit se odblokovat a harmonizovat energetická centra (čakry), jimiž proudí energie do celého těla. Sedm základních čaker je na našem těle umístěno  od stydké kosti po temeno hlavy

Při seminářích Reiki mistr účastníkům iniciuje 4 horní duchovní čakry a každý je tak otevřen vesmírné energii, kterou dokáže usměrňovat tam, kde je jí potřeba. Každý pak má možnost sám si chybějící energii doplnit a celkově se harmonizovat. Je třeba se naučit i to, jak  si další blokády již netvořit. Jde o pozitivní změny v našem životě, které můžeme realizovat jen my sami  na základě naší svobodné vůle.

Důležité je, že možnosti této metody jsou neomezené,  není zde žádné riziko a nelze s ní ublížit. Zkrátka je to energie bezpodmínečné lásky, kterou se naučíte přijímat i předávat. Učíme se poznat, přijmout a milovat sami sebe, neboť kdo nemiluje sebe, nemiluje ani druhé. Člověk, který dokáže sám sebe uzdravit, dává tím nejvyšší dar sobě i celému vesmíru a může to učit ostatní vlastním  příkladem.

Reiki – tato  léčivá a životodárná energie pomáhá uzdravit a spojit celý svět, který je ničen a rozdělován strachem. Strach plodí nenávist, agresivitu i separaci jednotlivých skupin, které spolu vzájemně soupeří. Jako bychom zapomněli na to, že všichni jsme si rovni jako součást jednoho celku, tudíž je zbytečné bojovat o to, kdo je výš a  kdo níž. Zároveň je každý jedinečným originálem, tudíž je zbytečné se s někým  porovnávat. Reiki nás učí poznat, přijmout a milovat sami sebe a pak jsme schopni poznat, přijmout i milovat všechny a všechno. Pak můžeme  vytvářet svět naplněný láskou a spoluprací.

Mistr REIKI  Jiřina Slámová