Sdělení 2015

Vážení,

dovoluji si vám touto cestou předat  informace o změnách a novinkách.

Původně jsem své kurzy presentovala pod názvem Reiki a Karuna Ki. a částečně jsem předávala to, co jsem se naučila od svých učitelů, ale neustále jsem přidávala své vlastní znalosti. Nyní již jsem semináře upravila a doplnila a předávám zde hlavně vlastní  znalosti a praktické zkušenosti. Takže pro začátečníky nabízím nový seminář  S názvem ŽIVOTNÍ ENERGIE I. stupeň  – premiéra je v Chrudimi 19.9. 15  a pak  v Uh. Hradišti 17.10:  Po absolvování platí sleva 200 Kč na individuální terapie.  Další stupně I –III. jsou uvedeny v aktuálním programu.

Místo původní Karuna-Ki nyní budou kurzy nazvané CESTA SOUCITU I-III. – začátek je 5.12.2015.

Devítiměsíční cyklus, navazující na základní seminář Životní energie I. začíná  s obohaceným programem a pod inovovaným názvem SEBEPOZNÁNÍ  10.10. 2015.

Pro absolventy základního semináře Emočních energetických terapií  je určen TERAPEUTICKÝ VÍKEND – další termín je 28.-29.11. 2015.

Odpovídat  a reagovat můžete na můj e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz  –nebo na telefon 724163267.

Srdečně zdravím a  těším se na vás!

Jiřina Slámová

ŽIVOTNÍ ENERGIE – Nový seminář

kurzBěhem mnohaleté praxe lektorky a terapeutky jsem nasbírala mnoho důležitých informací a hlavně praktických zkušeností o fungování našeho energetického systému – zejména o tom, co ho blokuje a  hlavně o možnostech jeho odblokování a harmonizace.  Nová doba vyžaduje změny a rozhodla jsem se, že už nebudu své semináře presentovat jako učení metody Reiki, neboť už mají zcela jiný a nový obsah.

Semináře jsou zaměřeny nejen na přijímání a předávání energie, ale i na  pochopení vesmírných zákonů a praktické poznání i využití protikladných energií (hlavně lásky a strachu)  v každodenním životě.

Učíme se sledovat a optimalizovat vlastní energetický systém a tím ovlivňovat své zdraví i kvalitu života. Jde o skutečný „ návod k použití sebe sama“ a  o přirozené uzdravování duše , těla  a sebepoznání cestou sebelásky.

Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Pochopíme-li,  jak funguje energetický systém, propojující naše tělo s  duší a duchem, pak jsme schopni najít příčiny nemocí a problémů a napravit je.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat, učíme se využívat obě mozkové hemisféry.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Jde o poznání a znalosti,  které  jsou zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika.

ŽIVOTNÍ ENERGIE  I. stupeň –  ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ : napojení na vesmírný zdroj životodárné energie – otevření všech čaker, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce – ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie, harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání), meditace, 2 symboly,  (cena 1.300,- Kč) –termín Chrudim: 19.9. 2015, Uherské Hradiště – 7.10.2015

ŽIVOTNÍ ENERGIE II. stupeň –MAGIE A  POUŽITÍ SYMBOLŮ: další zasvěcení a širší  napojení na  zdroj životodárné energie. Širší otevření  všech základních  energetických center  a vedlejších na dlaních (zvyšuje citlivost vnímání energií) a chodidlech (prohloubení spojní se zemí). Meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie a ochrana před manipulací a útoky. Devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě + jeden originální nový symbol (cena 2.300,-) .Termín : Chrudim 15.11. 2015

Lektor : Jiřina Slámová

Jiřina Slámová – Karma – Hrabačov – 3.11.2014