EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE

Co jsou EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE – EET neboli METODA 7 P:
PŘETVOŘENÍ PODVĚDOMÝCH PŘÍČIN PSYCHSOMATICKÝCH PROBLÉMŮ V POZITIVNÍ PROGRAMY
Terapeutka – autorka metody: Ing. Jiřina Slámová

Emoční energetické terapie (EET) jsou zaměřené na řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů. Uskutečňují se v uvolněném stavu (hladina alfa). Klient si celý průběh terapie pamatuje a aktivně se na něm podílí. Terapeut během terapie s klientem komunikuje a používá i speciální techniky k fyzickému uvolnění potlačených strachů a emocí (masáže, povolení kloubů a svalů, tlak na zablokované místo). Doporučujeme se převléknout do volného pohodlného oblečení z přírodních materiálů.
Terapie nemají omezení, záleží pouze na svobodném rozhodnutí klienta převzít za sebe odpovědnost a realizovat potřebné změny. K úplnému vyřešení je třeba více terapií, vždy se řeší jen to, co je klient schopný v danou chvíli zvládnout.
Termíny se domlouvají individuálně. Obvyklá doba trvání jsou dvě hodiny.
Není určeno pro psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají omamné látky a léky ovlivňující psychiku.
Odblokují se například:
– konkrétní i abstraktní strachy, potlačované emoce
– omezení, zákazy a příkazy
– traumatické zážitky z minulosti i z minulých životů , kletby
– energetické odblokování čaker
– závislosti, žárlivost, upsání duše
– fóbie, deprese, pocity viny, sebedestrukční programy, znásilnění, zneužití, úrazy
– nedostatek sebevědomí, tréma , sexuální problémy a mnoho dalších záležitostí
Předávají se pozitivní programy:
– jak mít rádi sami sebe
– uzdravení a osvobození vnitřního dítěte
– zodpovědnost, svoboda, ochrana
– harmonizace mužské a ženské energie
– sebevědomí a vlastní hodnota
– sebeúcta, sebepoznání, sebepřijetí
– odpuštění , poučení z minulosti
– léčba andělskou energií
– pozitivní afirmace, žebříček hodnot
– harmonizace čaker, doplnění životní energie
– pozitivní afirmace dle potřeby klienta
Na závěr terapie je klient vždy uveden do rovnováhy a klidu. Po terapii (i několik dní) mohou přetrvávat procesy, kdy se čistí energetický systém (brnění, zimnice, kašel, pocení, emoce a další projevy). I před další terapií se u klientů mohou objevovat stavy, které jsou předzvěstí toho, co má být řešeno. Není tedy nutno termín rušit pro zhoršení stavu.
Cena: 1000,- Kč / hod, obvyklá doba trvání 2 hod., Záloha 1000 Kč předem.
Objednávky na tel. 724163267

TERAPIE POMÁHÁ NEHLÉDNOUT DO VLASTNÍ DUŠE
„Všechny nemoci vznikají v naší mysli“ N.D.Walsch
V dnešní době máme tolik znalostí, že jsme jimi přímo zahlcení. Víme, co se děje na druhém konci světa i v kosmu, prostřednictvím internetu lze najít informace o všem. Nejméně toho však víme sami o sobě a o vlastní duši. Někdo dokonce ani na duši nevěří a to co neexistuje, není přece třeba zkoumat.
Dostali jsme od Stvořitele sami sebe jako geniální výtvor s mnoha schopnostmi, možnosti a funkcemi. Při správném použití jsme zdraví, šťastní a perfektně fungujeme. Při nesprávném používání se rozladíme, poškodíme a přestaneme fungovat, jako když se zadře motor.
Zacházíme sami se sebou asi tak, jako kdybychom dostali nejmodernější počítač a používali ho jen jako psací stroj. Chybí nám návod k použití sebe sama. Kdysi jsme ho měli a pak jsme ho někde ztratili. Od té doby nefungujeme jak bychom mohli, ale jen tak mačkáme nějaké klávesy naslepo a někdy to vyjde, někdy ne.
Chceme-li pochopit, jak fungujeme, je třeba poznat svou duši. Pojďme tedy spolu nahlédnout do jejího tajemství prostřednictvím terapie.
Naše bytost je tvořena třemi neoddělitelnými součástmi. Je to fyzické tělo, duše a duch. O fyzickém těle toho víme nejvíc, i když je to stejně velmi málo, zejména pokud se to týká souvislostí stavu duše a jejího odrazu ve stavu těla. Je třeba zdůraznit, že duševní a duchovní nehmotné složky jsou nadřazeny a tudíž ony vytváří a přetváří hmotu. Materialistické pojetí světa tvrdí opak, ale mé letité zkušenosti potvrzují, že hmota reaguje na všechny pochody v naší psychice a z toho vyplývá, že spokojenost ve fyzickém životě je určována stavem naší duše. V ní jsou uloženy všechny příčiny, jejichž následky se projevují v těle.

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE
„Znalosti znamenají moc a tu je třeba použít správným způsobem.“ A.Christie
Nahromaděné potlačené emoce vytvoří v těle energetické bloky, které brání vstupu a proudění životní energie. Cílem emoční energetické terapie je uvolnění a vyjádření potlačených emocí a obnovení rovnováhy v energetickém systému našeho těla.
Díky této metodě, kterou jsem během své praxe vytvořila , je mi dána možnost nahlížet do tajů lidské duše, která je nepřebernou studnicí informací a záhad. Přesvědčila jsem se o tom, jak na naše tělo působí strach, potlačované emoce a myšlenkové programy. Získávám neustále nové poznatky a zkušenosti. Naučila jsem se vnořit do hlubin podvědomí, pochopit sílu a vliv emocí, a stále jsem překvapována tím, co dokážeme s využitím energie měnit. Dostala jsem do rukou mocný nástroj, neboť tato metoda mění můj život a umožňuje mi měnit životy ostatních. Vše, co se děje během terapie je naprosto důvěrné, z každé terapie si odnesu informace, která jsou důležité pro mne a mé další klienty. Jediné, co je pro terapie i můj další život důležité, je Láska. Ta mne chrání, posiluje a vede. Všudypřítomný Strach stále zpracovávám u svých klientů i u sebe, neboť je důležité neustále řešit své vlastní strachy, aby mne neovládaly. Terapie nelze dělat a bát se, důležité je věřit sobě a hlavně „vyššímu vedení“. Je důležité se nepřeceňovat ani nepodceňovat a vždy dělat jen to, na co se cítím. Pokud má terapeut strach a nevěří si, necítí se s ním klient v bezpečí. Důvěra se dostaví s praxí a díky pokoře jsem pochopila, že skrze mne provádí terapie vyšší duchovní síla a pro mne je důležité se jí otevřít.
Prostřednictvím klientů se mohu stále učit a jsem zároveň nucena na sobě neustále pracovat. Sama často také potřebuji terapeutickou pomoc a je výhodné mít v dosahu někoho, na koho se mohu s důvěrou obrátit. V současnost docházím na terapie pravidelně i dvakrát za měsíc a vždy je co řešit.
Teoreticky je možné pomoci každému, protože příčiny všech problémů a nemocí je vždy možné nalézt a vyřešit. V praxi ale naleznu jen hrstku lidí, kteří přijmou zodpovědnost za sebe a chtějí něco ve svém životě změnit. Většina lidí totiž ani nevěří, že mají duši a pak těžko mohou připustit možnost jejího vyléčení. Mnozí se také bojí nahlédnout do svého nitra, neboť tuší, že tam naleznou i něco nepříjemného.
Bez uzdravení duše nelze uzdravit tělo, protože bolest, utrpení, nemoc i další problémy vznikají právě v ní . Lidově řečeno si vše vymyslíme a pak prožíváme. Proto je léčení těla bez nalezení příčin a bez změny v duši neúčinné.
Jiřina Slámová
VÝUKA EET:

PYRAMIDA, centrum harmonie Chrudim
pořádá čtyřdenní
základní seminář

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE I.
zaměřený na základní řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů a doplnění životní energie:
Lektorka : Ing. Jiřina Slámová, autorka metody
Asistentka : Eva Kvardová

PROGRAM:

Odblokování :
– konkrétní i abstraktní strachy, vydýchání potlačených emocí
– traumatické zážitky ze současnosti, minulosti i z minulých životů,
– kletby, odvádění duší
– odblokování a harmonizace čaker
– deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy, znásilnění ,zneužití, úrazy
– nedostatek sebevědomí, tréma , sexuální problémy

Pozitivní programy:
– láska k sobě, osvobození a uzdravení vnitřního dítěte
– odpuštění, sebepřijetí , ochrana
– nastavení vlastních hodnot, harmonizace energií
– Vrácení a vyrovnání energie s druhými lidmi, odpuštění a propuštění

Termín: Aktuálně dle programu 4 dny -červenec vždy od 9 do 17 hod.
Místo konání : Chrudim 53701, Presy 233, Cena : 5.900,- Kč
Přihlášky na.tel.: 606261482, 724163267, e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz
Počet míst je omezen!
Informace : http://pyramida.zotto.cz, tel. 724163267

Seminář je určen pro absolventy seminářů Životní energie I a II., Cesta soucitu a cyklu Sebepoznání ( u J. Slámové. ), pro ty, kdo se chtějí odblokovat a posunout se tak výrazně ve vývoji a v sebepoznání a popřípadě se chtějí stát terapeuty (nutná praxe). Jsou nutné dostatečné praktické zkušenosti s energiíi i vlastní absolvování terapií.

Zcela nevhodné pro nezkušené, psychicky labilní jedince, psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají jakékoliv omamné látky a léky ovlivňující psychiku!
Seminář není určen pro začátečníky !

Dvoudenní pokračování základního semináře
Lektorka : Ing. Jiřina Slámová, autorka metody ,asistentka: Eva Kvardová
Termín: Aktuálně dle programu – 2 dny- sobota,neděle, vždy od 9 do 17 hod.
Místo konání : Chrudim 53701, Presy 233, cena 2.600,- Kč
Přihlášky na.tel.: 606261482, 724163267, e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz Počet míst je omezen!
Informace : http://pyramida.zotto.cz, tel. 724163267

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE II.
PROGRAM: HARMONIZACE MUŽE A ŽENY, MONSTRUM
Odblokování
– monstrum – síla proti životu a přírodě, vlastní vražedná síla
– Bolest otců a bolest matek
– Vztah k rodičům
Pozitivní programy:
– Nalezení vnitřního zvířete – vnitřní zvířecí moudrost, přirozenost, instinkty
– Prohloubení lásky k sobě a sebepoznání
– Uzdravení vnitřního muže a vnitřní ženy
– Harmonizace mužské a ženské energie

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE III.
PROGRAM: SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ HODNOTY
Odblokování
– Strachu z vlastní temnoty
– Strachu z démonů
– Upsání a zaprodání , touha po moci
Pozitivní programy:
– Ochrana
– Přijetí jednoty protikladů
– Nalezení ztracené duše
– Prohloubení lásky k sobě, odpuštění
– Vrácení těžiště (zdroj M. Reilková) vyrovnání energie

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE IV.
PROGRAM: POROD, NENÁVIST
Odblokování
– Nenávist k sobě a k ostatním
– Zneužití vlastní síly a magických schopností
– Ztráta srdce, zamilovanost
– Černá magie, čarodějnictví
– Zrození – Porod – programy proti životu
Pozitivní programy:
– Přežití, rozhodnutí pro život
– Bezpečí
– Životní poslání
– Hledání a nalezení schopností
– Ochrana před energetickými útoky
– Vrácení a narovnání poškozených energií
– Láska k sobě , svoboda, přijetí nenávisti

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE V.
PROGRAM: ROZTRŽENÍ UVNITŘ PROTIKLADŮ
Odblokování:
– Vnitřní rozdělení protikladů
– Emoční odblokování -Eva a Lilith
– Myslitel a bojovník
– Boje a obětování ,
Pozitivní programy:
– Spojení vnitřního muže
– Spojení vnitřní ženy
– Vyrovnání protikladů
– Tvořivost a svoboda
– Realizace a zhmotňování

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VI.
PROGRAM: ZAČAROVANÉ KRUHY
Odblokování:
– Sebeklamy
– Odpory, boje
– Oběti ,vina
– Pýcha,závist,žárlivost
– Nespokojenost
Pozitivní programy:
– Osvobození
– Být sám sebou –sjednocení
– Vrácení těžiště
– Vnitřní klid a sebepřijetí

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VII.
PROGRAM: VOLNÝ PÁD (zdroj M. Reilková)
Odblokování:
– Lpění na věcech, lidech, principech
– Závislosti
– Bloky vůči Matce Zemi
– Strach ze smrti
Pozitivní programy:
– Osvobození od vazeb
– Spojení se Zemí
– Uvědomění si své podstaty (vědomí duše)
– Vnitřní transformace

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VIII.
PROGRAM: PŘIVLASTNĚNÍ ENERGIÍ (zdroj M. Reilková)
Odblokování:
– Boje a odpory vůči společnosti
– Vrácení energií, vyrovnání dluhů
– Vypuštění emocí
– Zákazy, příkazy a pravidla
Pozitivní programy:
– Svobodná volba
– Přijetí podmínek ( dohoda se společností)
– Přivlastnění svých energií
– Přijetí zodpovědnosti

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE IX.
PROGRAM: EEGO A STÍN
Odblokování:
– Stav ega
– Obsah stínu
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Přijetí ega a stínu
– Myšlení, cítění, vnímání, intuice
– Vyšší Já- propojení

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE X.
PROGRAM: OSOBNOST
Odblokování:
– Stav osobnosti
– Odhalení masek a rolí
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Přijetí osobnosti a všech jejich podob
– Přijetí sebe – být sám sebou
– Upřímnost
– Uzdravení vnitřního dítěte
– Vyšší Já- propojení

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE XI.
PROGRAM: FOBIE
Odblokování:
– Odhalení fobií
– Související alergie, panické stavy
– Nalezení příčin
– Projevy a souvislosti
– Zpracování příběhů
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Pochopení a poučení
– Přijetí odmítaného
– Uzdravení vnitřního dítěte
– Sebeláska…

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE XII.
PROGRAM: RITUÁLY
Odblokování:
– Odhalení druhu, záměru, cíle a nástrojů rituálů
– Nalezení vlastní účasti
– Rušení vlivů a magických formulí
– Projevy, souvislosti a následky
– Zpracování příběhů,odblokování strachů
– Náprava následků, vyrovnání energií
Pozitivní programy:
– Osvobození, pochopení a poučení
– Přijetí vlastní zodpovědnosti
– Odpuštění, uzdravení vnitřního dítěte
– Sebeláska, Svoboda…

ŽIVOTNÍ ENERGIE, SEBELÁSKA A OBRANA

Napadlo vás někdy, jak jednoduchý je přechod mezi fyzickým životem a smrtí? V jednu chvíli je tělo živé a náhle není. Smrt je chápána různě, podle toho, čemu se kdo rozhodl věřit. Ať už je naše víra jakákoliv, určitě se shodneme na tom, že fyzický život je jedním z největších zázraků na naší planetě a rozhodně stojí za to, abychom si ho vážili a chránili ho právě proto, že je tak křehký a konečný.
Kdybychom si položili otázku: “Chci žít?“ Co byste odpověděli? Většinou jste přesvědčení, že odpovíte, že ano. Já však chci upozornit na skutečnost,
že za nás mluví činy. Každé naše rozhodnutí, naše kroky, činy, ale i myšlenky a slova představují vyslané energie, které se k nám podle zákona karmy vrací a realizují se. Odpověď „ ano, chci žít“ asi těžko odpovídá skutečnému jednání, kdy se přetěžujeme, nemáme čas odpočívat, žijeme ve stresu a děláme spoustu věcí, které nám škodí a o jejichž škodlivosti víme (alkohol, drogy, kouření). Je také spousta škodlivých a zhoubných věcí, které na sebe necháme dobrovolně působit, a jejichž škodlivost si neuvědomujeme, nebo nám je záměrně zatajována. Někdy to vše pochopíme, až když se ocitneme na samé hranici přežití a ne vždy je ještě možná naše záchrana. A proto preferuji prevenci a učení základů o sobě. Podstatou fyzického života je životní energie, která proudí v energetickém systému každého tvora. Pokud v našem těle proudí životní energie, pak žijeme, vyvíjíme se a učíme – a pokud proudit přestane, nastane oddělení duše od hmoty, čemuž říkáme fyzická smrt.
Každý z nás má k dispozici určitý objem životní energie. Její část je nutná na nezbytné procesy v organizmu, jako je například dýchání, trávení atd., další část můžeme používat dle vlastní volby k pohybu, činnosti, práci, učení, realizaci změn, regeneraci…. Přirozený a harmonický vývoj by měl přinášet v souvislosti s naším sebepoznáním stále větší množství životní energie, kterou přijímáme ze země – ke zhmotňování a z vesmíru – k poznání. Podle vesmírných zákonů jsme každý zodpovědný sám za sebe a máme se učit sebelásce. Je tedy naše zodpovědnost, jak zacházíme se svou životní energií – zda ji plně využíváme pro sebe nebo zda ji vyplýtváme na manipulaci s ostatními, na snahu změnit druhé lidi a na vnější situace, které se nás ve skutečnosti netýkají. Tím objem volné životní energie klesá, protože ji vyhazujeme směrem ven, kde nemůže být využita. Navíc ji většinou neumíme dostatečně čerpat ze země ani z vesmíru. Pak postupně bereme energii i ze zásoby svého organizmu, čímž se jeho části postupně oslabují a poškozují, až přestane být životaschopný. Proto se učíme udržovat a doplňovat svou energii, a tím chráníme i své přežití. Právě schopnost bránit sebe i svůj život vychází ze sebelásky, která je cílem učení každé duše.
Já věřím ve věčný život duše, která se stále znovu rodí, aby prostřednictvím těla mohla prožívat protiklady a učila se milovat sama sebe. Mám pro své přesvědčení mnoho důvodů, které mi poskytuje moje dlouholetá praxe. Ať věříte v jeden nebo v mnoho životů na zemi, každý si ho můžeme vážit. Měli bychom ten vyměřený čas zde spokojeně prožít a zbytečně si ho neničit a nezkracovat. Pokud se někdo rozhodne opravdu žít a podle toho i jednat, pak s touto volbou souvisí i přijetí sebelásky jako nejdůležitější ochranné energie, která se podílí na uzdravení i nápravě všeho, co nám nefungovalo a co nás trápilo. Již mnoho let předávám tyto informace těm, kteří o ně mají zájem, a pokud se roz- hodnou využívat i účinné meto- dy, které je mohu naučit, jejich ži- vot se výrazně mění. Jde i o ná- vrat k přírodě a přirozenosti. Je to dlouhá cesta, vyžadující sebe- důvěru a vytrvalost, neboť jsme se poškozovali mnoho let a ná- prava nemůže být učiněna okamžitě. Výsledky určitě stojí za námahu i čas a energie, kterou věnujeme sami sobě, se nám mnohokrát vrátí.

Jiřina Slámová

Nové CD – Jiřina Slámová – Luciela Abia – Návrat k přírodě

jirina-slamova-luciela-abia-navrat-prirodeMEDITACE VNITŘNÍ ZVÍŘE
Vnitřní zvíře je archetyp, tedy jedna ze složek naší duše. Představuje naši přirozenost a trvalé spojení s přírodou a s našimi instinkty, neboli vrozenými podněty. Ty jsou zakódovány v buňkách  každého živého tvora a jejich cílem je vždy záchrana a zachování života. Je to vrozená nápověda jako reakce na nejrůznější podněty z okolí i ze samotného těla. Instinkt představuje naši „vnitřní zvířecí moudrost“. Lidstvo se příliš soustředí na svou rozumovou složku, která nás právě od zvířat odděluje, a ostatní své schopnosti ke své škodě přestalo využívat. Pokud se při této meditaci spojíte se zvířetem uvnitř sebe, vrátíte se ke své přirozenosti, znovu začnete cítit svou instinktivní nápovědu. Díky ní zvířata reagují dokonce ještě dříve, než situace nastane, protože to zkrátka cítí. Další schopnost daná instinktem je rozlišení prospěšného a škodlivého, a tak se zvíře v přírodě vyhne například jedovatým látkám, nebezpečným místům a tvorům Tuto schopnost jsme zdědili též, jen jsme se jí přestali řídit. Zároveň si uvědomíme, že máme schopnosti i vlastnosti tohoto zvířete a naučíme se je využívat v běžném životě – pro svou ochranu, přežití a svobodu. Při této meditaci se přiblížíte poznání sebe a své duše a tím i sebelásce. Najdete odpovědi na mnohé otázky. Uvědomíte si, že jsme všichni svobodní, zodpovědní za sebe, že jsme si rovni se všemi bytostmi a spolu s nimi jsme součástí přírody a vzájemně si můžeme být prospěšní. Naše instinkty nás dopředu upozorní na blížící se ohrožení a vnitřní zvířecí moudrost nás vede do bezpečí.

MEDITACE STROM
vás vede opět zpět k přírodě a přirozenosti. Propojení se stromy má základy již v dávné minulosti u všech původních přírodních náboženství (pohanství). Například Keltové využívali tzv. stromokruh, který sloužil jako horoskop, ale namísto znamení zvířetníku zde mají rozhodující úlohu stromy. Blízké spojení se stromy měli jejich mágové –Druidové. Například dub uctívali kromě Keltů i Galové, u Řeků byl spojen s bohem Diem, u Římanů byl stromem Jovovým a u Germánů Thorovým. Při této meditaci nalezneme spojení se svým stromem, kterým se prostě staneme. Zároveň se jeho prostřednictvím učíme doplňovat životní energii do našeho energetického sytému, jehož stav určuje naše zdraví, spokojenost i schopnost realizace přání a cílů. Každý z nás má k dispozici určitý objem životní energie. Její část je nutná na nezbytné procesy, které probíhají v organizmu bez našeho vědomého řízení. Je to například dýchání, trávení atd. Další část můžeme používat podle vlastní volby a je určena k pohybu, činnosti, práci, učení, realizaci změn, regeneraci. Většina z nás si neumí uchránit vlastní energii. Necháváme se vysávat a také s ní plýtváme na záležitosti, které stejně nemůžeme ovlivnit. Pak může nastat únava, nemoc i celkové zhroucení. Proto je důležité se naučit ztracenou energii doplňovat Meditace je určena k obnovení naší schopnosti čerpat energii ze země kořenovou čakrou a harmonizovat současně i příjem vesmírné energie prostřednictvím korunní čakry. Tak docílíme vyrovnání i dostatečné množství životní energie, kterou přijímáme ze země – ke zhmotňování, a z vesmíru – k poznání. Pak namísto pouhého přežívání začneme naplno užívat všech možností, které nám tento život nabízí. Doporučuji tuto meditaci absolvovat vestoje, neboť tak se prohloubí prožitek a lépe se vcítíme do kmene stromu a odpovídá to i směru proudění energie. A pokud ji vyzkoušíte v přírodě, kdy budete stát bosi na zemi, určitě si ji užijete naplno. Možné je samozřejmě i sedět nebo ležet v místnosti se zapálenou svíčkou. Je vhodné ji opakovat, kdykoliv se cítíme unavení, nevyrovnaní a vyčerpaní. Namísto obviňování okolního světa za naši nepohodu se můžeme naučit, jak si pomoci sami.

JIŘINA SLÁMOVÁ – LUCIELA ABIA MEDITACE
1.Vnitřní zvíře: 22.55 min
2.Strom: 16.35 min
Vydala: PYRAMIDA, centrum harmonie, Chrudim v r. 2015 Terapie, přednášky, semináře, vlastní knihy a CD

OBJEDNÁVKA: ZDE nebo jirina.pyramida@zotto.cz – 606 261 482