CD – Mantry – Čakry a archandělé

Jejich text má hluboký význam jako magická formule a modlitba, jejíž účinek je znásoben tóny, melodií a pravidelným opakováním Dle tisíce let starých véd se pro docílení maximálního účinku mantry zpívají po 40 dní a text se opakuje vždy 108x, první třetina nahlas, druhá potichu, třetí v duchu.

Důvodem je 108 energetických kanálků vedoucích k srdci a po 40 dnech naše tělo prochází celkovou látkovou přeměnou. Naše nahrávka je zaměřena na harmonizai čaker – energetických center, které přivádějí do těla životodárnou energii. Metoda REIKI nás prostřednictvím iniciace otvírá zesílenému proudění vesmírné energie a jednotlivé mantry pomáhají harmonizovat zablokované čakry. Zcela nové je spojení textu a hudby pro jednotlivé čakry a energie archandělů, jejichž jméno samo je mantrou a každý nás svým specifickým způsobem přibližuje milujícímu Bohu.

První čakra, umístěná na stydké kosti představuje naše spojení se zemí a se vším hmotným.Ovlivňuje vše pevné v těle, nohy a spodní část pánve. Patří k ní živel země a stimuluje ji červená barva. Archanděl Uriel, jehož jméno znamená „Boží světlo“ přivádí duchovní zákony na hmotnou úroveň a jeho prostřednictvím se realizuje Boží hojnost jako naše požehnané bohatství ve všech směrech.

Druhá čakra, nacházející se v podbřišku, ovlivňuje vše tekuté v těle a křížovou oblast .Je centrem radosti ze života, sebeúcty, tvořivosti, emocí a sexuální energie. Jejím živlem je voda , jako symbol oplodnění a nového života. Stimuluje ji oranžová barva. Archanděl Gabriel, jehož jméno znamená „Boží síla“ představuje mateřskou lásku a energii radosti, zvěstuje nové začátky a znovuzrození. Je ochráncem duchovních center a pramenů vody.

Třetí čakra se nachází v oblasti solar-plexu a je centrem sebevědomí, vnitřní síly a vnitřního ohně. Ovlivňuje oblast břicha a proudění tepelné energie v těle, její živel je oheň a stimuluje ji žlutá barva.. Archanděl Michael, jehož jméno znamená “ Kdo je Bůh“ představuje ochranu a mužskou bojovnou sílu spojenou s láskou. Svým modrým plamenným mečem lásky od nás odtíná vše, co k nám už nepatří – závislosti, pouta, minulost. Je strážcem karmy.

Čtvrtá čakra je uprostřed hrudníku, ovlivňuje srdce, plíce a proudění vzduchu v těle. Je centrem soucitu, odevzdanosti, přijetí, odpuštění a hlavně lásky, která spojuje mužskou a ženskou část (pravou a levou polovinu) a energiii země a vesmíru, tedy hmotu a ducha (dolní a horní čakry). Živlem je vzduch a stimuluje ji růžová a světle zelená barva. Archanděl Rafael , jehož jméno znamená „Božský léčitel“ , léčí srdce, čímž uzdravuje duši i tělo, spojuje a harmonizuje mužskou a ženskou energii, spojuje a léčí je skrze lásku. Je patronem lékařů, léčitelů ,pomáhá všem, kdo se chtějí uzdravit.

Pátá čakra leží v krční jamce, je centrem hlasu, zpěvu, slov, komunikace, sebevyjádření, což znamená říkat a slyšet pravdu, vyjadřovat co cítíme. Zajišťuje spojení hlavy a těla, mozku a srdce, rozumu a citu. Ovlivňuje krk, uši, ústa. Živlem je eter, stimuluje ji světle modrá a tyrkysová barva. Archanděl Jofiel, jehož jméno znamená „Bůh je moje pravda “ , přináší duchovní průzračnost, pomáhá nám zbavit se potřeby hodnotit a soudit, dává sílu rozlišovat lásku a strach, kdy jsme sami sebou, kdy se dáme ovlivnit okolím.Vede ke sbratření a přátelství všech lidí.

Šestá čakra, neboli třetí oko leží mezi obočím, je centrem intuice, vidění a vědění, smyslů, poznání bytí, rozumu, moudrosti, intelektu, myšlení, představivosti, snů, inspirace, můz. Jejím prostřednictvím vnímáme vnitřní a vnější svět. Stimuluje ji tmavě modrá barva. Archanděl Chamuel, jehož jméno znamená „Bůh je mým cílem“ přináší důvěru, naději, radost, kreativitu, pomáhá vnímat přítomný okamžik, krásu světa i nás samých. Učí nás opravdovosti a přirozenosti, která je vlastní dětem. Je patronem umělců.

Sedmá čakra je umístěna na temeni hlavy, jejím prostřednictvím přijímáme energii z vesmíru, chápeme vesmírné zákony, vnímáme Boha a Boží vůli.. Je centrem duchovnosti, víry, spojení s vesmírem, odevzdanosti, sjednocení a čistého neohraničeného vědomí. bez formy.Stimuluje ji barva fialová,bílá a zlatá. Archanděl Zadkiel, jehož jméno znamená „Spravedlnost Boží“ přináší vnitřní a vnější svobodu, vede k sebepoznání, a uvědomění si odpovědnosti za sebe sama a vlastní svobodné volby. Pomáhá zbavit se minulosti a realizovat změny. Je osvoboditelem od karmy.

Mantry jsou nádherným darem a dostávají se k vám právě proto, abyste jejich zpěvem obohacovali sami sebe, neboť pocit klidu a lásky, který nám přinášejí, je největším bohatstvím.

Zpívejte je sami pro sebe, neboť pro některé se stanou součástí transformačního procesu. Zpívejte si je s přáteli i s neznámými lidmi, na seminářích, přednáškách i s kytarou u ohně. Nejlépe cítíte jejich energii, když sedíte v kruhu, držíte za ruce (oba palce směřují doleva, pravá dlaň je dole, levá nahoře), máte zavřené oči a necháte se unášet jejich vibracemi. Mantry sbližují lidi a jejich prostřednictvím vždy posíláme lásku všem bytostem, milované matce Zemi i celému vesmíru. Představujte si všechny lidi jak se drží za ruce, zpívají mantru a jejich srdce se při společném zpěvu naplňují láskou. Čím více lidí naučíte mantry zpívat , tím se tato představa stává reálnější.

Posílám vám spoustu lásky a přeji mnoho krásných prožitků.

Jiřina Slámová

 Foto

Obal CD Obal CD

Objednávka

Toto CD si můžete objednat u nás v eshopu – internetovém obchodě zde

CD – Harmonie – Jiřina Slámová

CD – Harmonie – Jiřina Slámová

1.Mantra „Harmonie“ naladí na vnitřní harmonii a lásku k sobě

2.Meditace“ Být sám sebou“ vede k pochopení a nalezení vlastní hodnoty, přijetí zodpovědnosti za svůj život a harmonizuje vztah k sobě i k ostatním. Učí jak se mít rád, vážit si sám sebe, zbavit se role oběti a sobce a pochopit, že všichni jsme si rovni. Pomůže nám upravit žebříček hodnot ve smyslu bezpodmínečné lásky. Meditace obsahuje základní pozitivní afirmace vedoucí k osvobození od závislosti na hodnocení ostatních a k přijetí zodpovědnosti za vlastní volby . Náš vztah k sobě určuje náš vztah k ostatním a jejich vztah k nám. Kdo nemiluje sebe, nemůže milovat ostatní a není schopen ani lásku přijímat. Vždy se rozhodujeme mezi láskou a strachem a platí, že co je láskyplné k nám je láskyplné i k ostatním. Závěrečná afirmace zní: „Je nádherné být sám sebou a žít svůj vlastní život jako nekonečný tanec lásky, radosti, hojnosti a štěstí. Já jsem já.“

3.Relaxační hudba „Léčivá flétna „ – tóny flétny harmonizují energii v těle

 

Cena: 350,-Kč + poštovné

Objednávky: na tel. 606261482 + mailem nebo rovnou pomocí e-shopu