Sekce: ŽIVOTNÍ ENERGIE

DEVÍTIMĚSÍČNÍ CYKLUS SEBEPOZNÁNÍ 2018

Pro absolventy  základního  semináře ŽIVOTNÍ ENERGIE  I.  ( termín 12.11.17)   je určen devítiměsíční cyklus seminářů  „ SEBEPOZNÁNÍ“. Prochází  jím stabilní skupina absolventů.   Tyto celodenní  prožitkové semináře  na sebe vzájemně navazují  a věnují se postupně do hloubky jednotlivým  čakrám a proto nelze  jednotlivé  díly vynechat.  Konají se vždy jedenkrát za měsíc.

Jsou zaměřeny na důkladné poznání a pochopení našeho energetického systému a všech jeho složek.   Jde o odblokování  a  harmonizaci jednotlivých čaker s využitím energie, barev,  hudby, pohybu. Poznáváme sami sebe prostřednictvím druhých, kteří nám nastavují zrcadlo. Jsou zde meditace, hry, mantry, praktická cvičení a spousta informací o čakrách a o všem, co s nimi souvisí, včetně speciálních  cvičení na odhalení bloků a  harmonizacizaci celého energetického systému. Informace a zkušenosti jsou prakticky využitelné v každodenním životě a vedou k jeho zkvalitnění.  Jediný kdo nám může pomoci, jsme my sami a  zde se  konkrétně učíme jak. Podmínkou je poznání a uzdravení duše  a těla. Cílem je naučit se prožívat v každém okamžiku lásku k sobě a žít v souladu s vesmírnými zákony.

Devět měsíců práce na sobě zde symbolicky naznačuje, že ten, kdo  se  sobě  a svému poznání opravdu poctivě  důsledně  věnuje, změní svůj život a „ znovu se narodí“, protože pochopí, že své zdraví, štěstí i svůj další vývoj má jen a jen ve svých rukou. Tento cyklus seminářů je určen pro ty, kdo se opravdu chtějí posunout ve vývoji a realizovat  potřebné změny ve svém životě.

Lektor:  Ing.Jiřina Slámová – Luciela Abia 

Cena:1100 kč – za každý kurz (opakování  300- Kč), záloha 1100kč

Místo konání :  Chrudim, Presy 233

Datum zahájení: 13.1.2018 , další termíny: 11.2.,2018  3.3.2018, 7.4.2018,  28.4.2018,  26.5.2018,  23.6.2018, 28.7.2018, 8.9.2018 ( od 9:00  do 17:00 hod.)

Číslo účtu (kam poslat zálohu 1100,-Kč)   670100 -2206956453 / 6210

Přihlášky : tel.606261482, 724163267, e- mail: jirina.pyramida@zotto.cz

Co si vzít na kurz: Pohodlné oblečení,  tričko na převlečení, šátek na zavázání očí, psací potřeby, pití. ( oběd je v restauraci)

PYRAMIDA,centrum harmonie, 53701 Chrudim, Presy 233

ŽIVOTNÍ ENERGIE, SEBELÁSKA A OBRANA

Napadlo vás někdy, jak jednoduchý je přechod mezi fyzickým životem a smrtí? V jednu chvíli je tělo živé a náhle není. Smrt je chápána různě, podle toho, čemu se kdo rozhodl věřit. Ať už je naše víra jakákoliv, určitě se shodneme na tom, že fyzický život je jedním z největších zázraků na naší planetě a rozhodně stojí za to, abychom si ho vážili a chránili ho právě proto, že je tak křehký a konečný.
Kdybychom si položili otázku: “Chci žít?“ Co byste odpověděli? Většinou jste přesvědčení, že odpovíte, že ano. Já však chci upozornit na skutečnost,
že za nás mluví činy. Každé naše rozhodnutí, naše kroky, činy, ale i myšlenky a slova představují vyslané energie, které se k nám podle zákona karmy vrací a realizují se. Odpověď „ ano, chci žít“ asi těžko odpovídá skutečnému jednání, kdy se přetěžujeme, nemáme čas odpočívat, žijeme ve stresu a děláme spoustu věcí, které nám škodí a o jejichž škodlivosti víme (alkohol, drogy, kouření). Je také spousta škodlivých a zhoubných věcí, které na sebe necháme dobrovolně působit, a jejichž škodlivost si neuvědomujeme, nebo nám je záměrně zatajována. Někdy to vše pochopíme, až když se ocitneme na samé hranici přežití a ne vždy je ještě možná naše záchrana. A proto preferuji prevenci a učení základů o sobě. Podstatou fyzického života je životní energie, která proudí v energetickém systému každého tvora. Pokud v našem těle proudí životní energie, pak žijeme, vyvíjíme se a učíme – a pokud proudit přestane, nastane oddělení duše od hmoty, čemuž říkáme fyzická smrt.
Každý z nás má k dispozici určitý objem životní energie. Její část je nutná na nezbytné procesy v organizmu, jako je například dýchání, trávení atd., další část můžeme používat dle vlastní volby k pohybu, činnosti, práci, učení, realizaci změn, regeneraci…. Přirozený a harmonický vývoj by měl přinášet v souvislosti s naším sebepoznáním stále větší množství životní energie, kterou přijímáme ze země – ke zhmotňování a z vesmíru – k poznání. Podle vesmírných zákonů jsme každý zodpovědný sám za sebe a máme se učit sebelásce. Je tedy naše zodpovědnost, jak zacházíme se svou životní energií – zda ji plně využíváme pro sebe nebo zda ji vyplýtváme na manipulaci s ostatními, na snahu změnit druhé lidi a na vnější situace, které se nás ve skutečnosti netýkají. Tím objem volné životní energie klesá, protože ji vyhazujeme směrem ven, kde nemůže být využita. Navíc ji většinou neumíme dostatečně čerpat ze země ani z vesmíru. Pak postupně bereme energii i ze zásoby svého organizmu, čímž se jeho části postupně oslabují a poškozují, až přestane být životaschopný. Proto se učíme udržovat a doplňovat svou energii, a tím chráníme i své přežití. Právě schopnost bránit sebe i svůj život vychází ze sebelásky, která je cílem učení každé duše.
Já věřím ve věčný život duše, která se stále znovu rodí, aby prostřednictvím těla mohla prožívat protiklady a učila se milovat sama sebe. Mám pro své přesvědčení mnoho důvodů, které mi poskytuje moje dlouholetá praxe. Ať věříte v jeden nebo v mnoho životů na zemi, každý si ho můžeme vážit. Měli bychom ten vyměřený čas zde spokojeně prožít a zbytečně si ho neničit a nezkracovat. Pokud se někdo rozhodne opravdu žít a podle toho i jednat, pak s touto volbou souvisí i přijetí sebelásky jako nejdůležitější ochranné energie, která se podílí na uzdravení i nápravě všeho, co nám nefungovalo a co nás trápilo. Již mnoho let předávám tyto informace těm, kteří o ně mají zájem, a pokud se roz- hodnou využívat i účinné meto- dy, které je mohu naučit, jejich ži- vot se výrazně mění. Jde i o ná- vrat k přírodě a přirozenosti. Je to dlouhá cesta, vyžadující sebe- důvěru a vytrvalost, neboť jsme se poškozovali mnoho let a ná- prava nemůže být učiněna okamžitě. Výsledky určitě stojí za námahu i čas a energie, kterou věnujeme sami sobě, se nám mnohokrát vrátí.

Jiřina Slámová

ŽIVOTNÍ ENERGIE – Nový seminář

kurzBěhem mnohaleté praxe lektorky a terapeutky jsem nasbírala mnoho důležitých informací a hlavně praktických zkušeností o fungování našeho energetického systému – zejména o tom, co ho blokuje a  hlavně o možnostech jeho odblokování a harmonizace.  Nová doba vyžaduje změny a rozhodla jsem se, že už nebudu své semináře presentovat jako učení metody Reiki, neboť už mají zcela jiný a nový obsah.

Semináře jsou zaměřeny nejen na přijímání a předávání energie, ale i na  pochopení vesmírných zákonů a praktické poznání i využití protikladných energií (hlavně lásky a strachu)  v každodenním životě.

Učíme se sledovat a optimalizovat vlastní energetický systém a tím ovlivňovat své zdraví i kvalitu života. Jde o skutečný „ návod k použití sebe sama“ a  o přirozené uzdravování duše , těla  a sebepoznání cestou sebelásky.

Prostřednictvím zasvěcení se obnovuje spojení s vesmírným zdrojem  životodárné energie. Pochopíme-li,  jak funguje energetický systém, propojující naše tělo s  duší a duchem, pak jsme schopni najít příčiny nemocí a problémů a napravit je.  Učíme se vnímat a cítit energii a vzájemně si ji předávat, učíme se využívat obě mozkové hemisféry.

Při seminářích se zaměřujeme na uvědomění  své zodpovědnosti za sebe, svobodné volby každé bytosti a učíme se vzít svůj život do vlastních rukou.  Základním kamenem je láska k sobě samému.

Jde o poznání a znalosti,  které  jsou zcela přístupné všem, kdo se chtějí  naučit, jak si mohou pomoci sami. Nevyžaduje zvláštní schopnosti ani žádnou přípravu, nemá žádná omezení, komplikace, vedlejší účinky ani rizika.

ŽIVOTNÍ ENERGIE  I. stupeň –  ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ : napojení na vesmírný zdroj životodárné energie – otevření všech čaker, učení lásky k sobě samému, teoretické i praktické  základy využití  vesmírné energie, zákon protikladů a rozlišení dvou základních protikladných energií lásky a strachu, seznámení s vlastním energetickým systémem a možnosti jeho optimální funkce – ( čakry, jemnohmotná těla, energ. dráhy),  práce s kyvadlem,  předávání a přijímání energie, harmonizace čaker, vnímání aury, ochrana před ztrátami energie (vysávání), meditace, 2 symboly,  (cena 1.300,- Kč) –termín Chrudim: 19.9. 2015, Uherské Hradiště – 7.10.2015

ŽIVOTNÍ ENERGIE II. stupeň –MAGIE A  POUŽITÍ SYMBOLŮ: další zasvěcení a širší  napojení na  zdroj životodárné energie. Širší otevření  všech základních  energetických center  a vedlejších na dlaních (zvyšuje citlivost vnímání energií) a chodidlech (prohloubení spojní se zemí). Meditace, předávání energie na dálku, zákon příčiny a následku a přitažlivosti v praxi,  základy magie a ochrana před manipulací a útoky. Devět speciálních a velmi účinných symbolů -nadčasový, zesilující, ochranný,  mentální, uklidňující, harmonizační, k odblokování čaker a jejich praktické využití v každodenním životě + jeden originální nový symbol (cena 2.300,-) .Termín : Chrudim 15.11. 2015

Lektor : Jiřina Slámová