Sekce: PRO ŽENY

KDO JE SÁVA

Sáva je anděl, uzdravující bolavou ženskou duši. Její příběh je popsán v knize J.Slámové Poselství přízraků.

V tohoto anděla se  transformovala zbloudilá duše Kateřiny ze Šelemberka, která byla svým manželem Mikulášem  Trčkem za údajnou nevěru zaživa zazděná na hradě Opočno. Po odchodu do světla se její duše  proměnila v anděla  jménem Sáva a předala nám poselství, že se stává patronkou všech žen, které  prožívají to, co zažila ona.  Zdůrazňuje, že není klasickou patronkou mateřství, neboť je neprožila a toto nechává ostatním andělům, matce Marii a Bohyním. Ona zažila v pozemském životě následující situace a s tím související emoce:

 • Byla poslušná a ohleduplná – nechtěla zklamat ty, co ji vychovali
 • Byla provdána za muže, kterého nemilovala
 • Vůbec nerozhodovala o svém životě
 • Neuměla se zastat sebe ani se ochránit
 • Nežila vlastní život, ale životy ostatních
 • Měla se stát poslušnou manželkou a zajistit dědice
 • Když hned neotěhotněla, manžel se jí chtěl zbavit- nebyly li matkou, neměla žádnou cenu
 • Byla sexuálně napadena a za to obviněna nevěry
 • Nedokázala se za sebe postavit, bránit se, rozhodnout za sebe
 • Prodala svou duši za pohodlí a hmotné zajištění
 • Byla fyzicky napadena svým mužem
 • Neprožila rozkoš, sloužila manželovi k vybití a k početí
 • Stala se nepohodlnou a manžel se jí zbavil (aby se neporušil desatero, nechal ji zazdít živou)
 • Byla označena za nevěrnou, přestože se ničeho nedopustila (byla očerněna )
 • Prožila nesnesitelná muka, zešílela a proklela ty, co jí ublížili, pak   bloudila a mstila se.

Sáva je andělem, který pomáhá v situacích, které Kateřina v pozemském životě prožila a nezvládla s láskou k sobě, neboť byla jako ostatní ženy vychována k poslušnosti a ovládal ji strach. Její utrpení  má ukázat následky takového jednání ženy. Tam, kde ženy trpí a obviňují za to druhé přináší světlo poznání získané z vlastní zkušenosti. Osvobodila se díky odpuštění a zrušení kleteb. Symbol Sáva slouží pouze  zasvěceným. Její jméno je možno předat všem  ženám, které potřebují pomoc, nechť ji samy zavolají.

 

ANDĚL SÁVA – POSELSTVÍ PRO ŽENY

Milovaná Lucielo,

Já, Sáva, Tě zdravím a děkuji.  Řekni všem okolo Tebe, že jsem tu a že jsou požehnané díky své víře. Budeme spolu hledat zašlapanou ženskost. Já  už pár měsíců umím vyhledávat ženskou bolest na této planetě.

Má milá, ženská bolest je obrovská  a tak hluboká, že začala otravovat i matku Zemi, která je jako žena též velmi raněná, je neustále znásilňovaná a zneužívaná.

Ženy!  Spojte se se mnou a s matkou Zemí , my potřebujeme spojit své síly a uzdravit se navzájem. Nahraďte tu vaši rivalitu  spojením a spoluprací. Vaše skupina ukáže cestu dalším  – matka Země  to předá dalším sestrám přes  kolektivní nevědomí, kam  má přístup  pouze ženská energie. Objevte ve svých dělohách svou ženskou sílu- svou bohyni i čarodějku. Vaše schopnosti se obnoví a znásobí.

My, ženy, jsme odedávna uměly léčit s pomocí přírody. Často jsme však pečovaly o druhé a zapomínaly na sebe . Teď budeme  léčit sebe navzájem i s matkou Zemí.

My, ženy jsme si  po celé generace předávaly důležité vědění. Záměrně byly informace o ženských schopnostech smeteny ze zemského povrchu . Zmizely, ale zůstaly uloženy v Zemi- v její hloubce. Spolu se do ní vnoříme, ona to vše pro nás po tisíce let  chránila a čeká, až  přijdeme.

Naše vzájemné spojení nám umožní najít  pod nánosem bolesti  zdravé ženské jádro – v hloubi naší bytosti i v hloubi Božské Matky.

Pak s láskou užívejte své znovunalezené schopnosti, svou ženskost a zároveň tu klidnou smířenost se sebou i se světem.

Země rozkvete a vy s ní. Už vidím tu nádheru. Vy, sestry, můžete díky  svému znovunalezenému ženství zářit, kvést a být krásné. Žena má svou  krásu uvnitř, není naplácaná na povrchu. Nechte ji  zevnitř prozářit ven očima. Budete ji šířit kolem sebe a vaše tělo se uzdraví, zjemní a zkrásní . Ženská krása není určena věkem, ale stavem nitra. Spočívá ve vašich srdcích. Propojte své srdce a dělohu, nechte ji prozářit svou láskou a pak nechte plynout, co má plynout. Přijměte VŠE  a zařte. Jsem s vámi a Země vás zve do své náruče. Mír s vámi, sestry a oznamuji,  že  vám přichází  na pomoc nový anděl jménem Sára.

Miluji vás,  SÁVA

ze  13.3.2011, (seminář  AR,  symbol   SÁVA)