Sekce: EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE

Co jsou EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE – EET neboli METODA 7 P:
PŘETVOŘENÍ PODVĚDOMÝCH PŘÍČIN PSYCHSOMATICKÝCH PROBLÉMŮ V POZITIVNÍ PROGRAMY
Terapeutka – autorka metody: Ing. Jiřina Slámová

Emoční energetické terapie (EET) jsou zaměřené na řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů. Uskutečňují se v uvolněném stavu (hladina alfa). Klient si celý průběh terapie pamatuje a aktivně se na něm podílí. Terapeut během terapie s klientem komunikuje a používá i speciální techniky k fyzickému uvolnění potlačených strachů a emocí (masáže, povolení kloubů a svalů, tlak na zablokované místo). Doporučujeme se převléknout do volného pohodlného oblečení z přírodních materiálů.
Terapie nemají omezení, záleží pouze na svobodném rozhodnutí klienta převzít za sebe odpovědnost a realizovat potřebné změny. K úplnému vyřešení je třeba více terapií, vždy se řeší jen to, co je klient schopný v danou chvíli zvládnout.
Termíny se domlouvají individuálně. Obvyklá doba trvání jsou dvě hodiny.
Není určeno pro psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají omamné látky a léky ovlivňující psychiku.
Odblokují se například:
– konkrétní i abstraktní strachy, potlačované emoce
– omezení, zákazy a příkazy
– traumatické zážitky z minulosti i z minulých životů , kletby
– energetické odblokování čaker
– závislosti, žárlivost, upsání duše
– fóbie, deprese, pocity viny, sebedestrukční programy, znásilnění, zneužití, úrazy
– nedostatek sebevědomí, tréma , sexuální problémy a mnoho dalších záležitostí
Předávají se pozitivní programy:
– jak mít rádi sami sebe
– uzdravení a osvobození vnitřního dítěte
– zodpovědnost, svoboda, ochrana
– harmonizace mužské a ženské energie
– sebevědomí a vlastní hodnota
– sebeúcta, sebepoznání, sebepřijetí
– odpuštění , poučení z minulosti
– léčba andělskou energií
– pozitivní afirmace, žebříček hodnot
– harmonizace čaker, doplnění životní energie
– pozitivní afirmace dle potřeby klienta
Na závěr terapie je klient vždy uveden do rovnováhy a klidu. Po terapii (i několik dní) mohou přetrvávat procesy, kdy se čistí energetický systém (brnění, zimnice, kašel, pocení, emoce a další projevy). I před další terapií se u klientů mohou objevovat stavy, které jsou předzvěstí toho, co má být řešeno. Není tedy nutno termín rušit pro zhoršení stavu.
Cena: 1000,- Kč / hod, obvyklá doba trvání 2 hod., Záloha 1000 Kč předem.
Objednávky na tel. 724163267

TERAPIE POMÁHÁ NEHLÉDNOUT DO VLASTNÍ DUŠE
„Všechny nemoci vznikají v naší mysli“ N.D.Walsch
V dnešní době máme tolik znalostí, že jsme jimi přímo zahlcení. Víme, co se děje na druhém konci světa i v kosmu, prostřednictvím internetu lze najít informace o všem. Nejméně toho však víme sami o sobě a o vlastní duši. Někdo dokonce ani na duši nevěří a to co neexistuje, není přece třeba zkoumat.
Dostali jsme od Stvořitele sami sebe jako geniální výtvor s mnoha schopnostmi, možnosti a funkcemi. Při správném použití jsme zdraví, šťastní a perfektně fungujeme. Při nesprávném používání se rozladíme, poškodíme a přestaneme fungovat, jako když se zadře motor.
Zacházíme sami se sebou asi tak, jako kdybychom dostali nejmodernější počítač a používali ho jen jako psací stroj. Chybí nám návod k použití sebe sama. Kdysi jsme ho měli a pak jsme ho někde ztratili. Od té doby nefungujeme jak bychom mohli, ale jen tak mačkáme nějaké klávesy naslepo a někdy to vyjde, někdy ne.
Chceme-li pochopit, jak fungujeme, je třeba poznat svou duši. Pojďme tedy spolu nahlédnout do jejího tajemství prostřednictvím terapie.
Naše bytost je tvořena třemi neoddělitelnými součástmi. Je to fyzické tělo, duše a duch. O fyzickém těle toho víme nejvíc, i když je to stejně velmi málo, zejména pokud se to týká souvislostí stavu duše a jejího odrazu ve stavu těla. Je třeba zdůraznit, že duševní a duchovní nehmotné složky jsou nadřazeny a tudíž ony vytváří a přetváří hmotu. Materialistické pojetí světa tvrdí opak, ale mé letité zkušenosti potvrzují, že hmota reaguje na všechny pochody v naší psychice a z toho vyplývá, že spokojenost ve fyzickém životě je určována stavem naší duše. V ní jsou uloženy všechny příčiny, jejichž následky se projevují v těle.

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE
„Znalosti znamenají moc a tu je třeba použít správným způsobem.“ A.Christie
Nahromaděné potlačené emoce vytvoří v těle energetické bloky, které brání vstupu a proudění životní energie. Cílem emoční energetické terapie je uvolnění a vyjádření potlačených emocí a obnovení rovnováhy v energetickém systému našeho těla.
Díky této metodě, kterou jsem během své praxe vytvořila , je mi dána možnost nahlížet do tajů lidské duše, která je nepřebernou studnicí informací a záhad. Přesvědčila jsem se o tom, jak na naše tělo působí strach, potlačované emoce a myšlenkové programy. Získávám neustále nové poznatky a zkušenosti. Naučila jsem se vnořit do hlubin podvědomí, pochopit sílu a vliv emocí, a stále jsem překvapována tím, co dokážeme s využitím energie měnit. Dostala jsem do rukou mocný nástroj, neboť tato metoda mění můj život a umožňuje mi měnit životy ostatních. Vše, co se děje během terapie je naprosto důvěrné, z každé terapie si odnesu informace, která jsou důležité pro mne a mé další klienty. Jediné, co je pro terapie i můj další život důležité, je Láska. Ta mne chrání, posiluje a vede. Všudypřítomný Strach stále zpracovávám u svých klientů i u sebe, neboť je důležité neustále řešit své vlastní strachy, aby mne neovládaly. Terapie nelze dělat a bát se, důležité je věřit sobě a hlavně „vyššímu vedení“. Je důležité se nepřeceňovat ani nepodceňovat a vždy dělat jen to, na co se cítím. Pokud má terapeut strach a nevěří si, necítí se s ním klient v bezpečí. Důvěra se dostaví s praxí a díky pokoře jsem pochopila, že skrze mne provádí terapie vyšší duchovní síla a pro mne je důležité se jí otevřít.
Prostřednictvím klientů se mohu stále učit a jsem zároveň nucena na sobě neustále pracovat. Sama často také potřebuji terapeutickou pomoc a je výhodné mít v dosahu někoho, na koho se mohu s důvěrou obrátit. V současnost docházím na terapie pravidelně i dvakrát za měsíc a vždy je co řešit.
Teoreticky je možné pomoci každému, protože příčiny všech problémů a nemocí je vždy možné nalézt a vyřešit. V praxi ale naleznu jen hrstku lidí, kteří přijmou zodpovědnost za sebe a chtějí něco ve svém životě změnit. Většina lidí totiž ani nevěří, že mají duši a pak těžko mohou připustit možnost jejího vyléčení. Mnozí se také bojí nahlédnout do svého nitra, neboť tuší, že tam naleznou i něco nepříjemného.
Bez uzdravení duše nelze uzdravit tělo, protože bolest, utrpení, nemoc i další problémy vznikají právě v ní . Lidově řečeno si vše vymyslíme a pak prožíváme. Proto je léčení těla bez nalezení příčin a bez změny v duši neúčinné.
Jiřina Slámová
VÝUKA EET:

PYRAMIDA, centrum harmonie Chrudim
pořádá čtyřdenní
základní seminář

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE I.
zaměřený na základní řešení příčin zdravotních, psychických a vztahových problémů a doplnění životní energie:
Lektorka : Ing. Jiřina Slámová, autorka metody
Asistentka : Eva Kvardová

PROGRAM:

Odblokování :
– konkrétní i abstraktní strachy, vydýchání potlačených emocí
– traumatické zážitky ze současnosti, minulosti i z minulých životů,
– kletby, odvádění duší
– odblokování a harmonizace čaker
– deprese, pocity viny, závislosti, sebedestrukční programy, znásilnění ,zneužití, úrazy
– nedostatek sebevědomí, tréma , sexuální problémy

Pozitivní programy:
– láska k sobě, osvobození a uzdravení vnitřního dítěte
– odpuštění, sebepřijetí , ochrana
– nastavení vlastních hodnot, harmonizace energií
– Vrácení a vyrovnání energie s druhými lidmi, odpuštění a propuštění

Termín: Aktuálně dle programu 4 dny -červenec vždy od 9 do 17 hod.
Místo konání : Chrudim 53701, Presy 233, Cena : 5.900,- Kč
Přihlášky na.tel.: 606261482, 724163267, e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz
Počet míst je omezen!
Informace : http://pyramida.zotto.cz, tel. 724163267

Seminář je určen pro absolventy seminářů Životní energie I a II., Cesta soucitu a cyklu Sebepoznání ( u J. Slámové. ), pro ty, kdo se chtějí odblokovat a posunout se tak výrazně ve vývoji a v sebepoznání a popřípadě se chtějí stát terapeuty (nutná praxe). Jsou nutné dostatečné praktické zkušenosti s energiíi i vlastní absolvování terapií.

Zcela nevhodné pro nezkušené, psychicky labilní jedince, psychiatrické pacienty a ty, kdo užívají jakékoliv omamné látky a léky ovlivňující psychiku!
Seminář není určen pro začátečníky !

Dvoudenní pokračování základního semináře
Lektorka : Ing. Jiřina Slámová, autorka metody ,asistentka: Eva Kvardová
Termín: Aktuálně dle programu – 2 dny- sobota,neděle, vždy od 9 do 17 hod.
Místo konání : Chrudim 53701, Presy 233, cena 2.600,- Kč
Přihlášky na.tel.: 606261482, 724163267, e-mail: jirina.pyramida@zotto.cz Počet míst je omezen!
Informace : http://pyramida.zotto.cz, tel. 724163267

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE II.
PROGRAM: HARMONIZACE MUŽE A ŽENY, MONSTRUM
Odblokování
– monstrum – síla proti životu a přírodě, vlastní vražedná síla
– Bolest otců a bolest matek
– Vztah k rodičům
Pozitivní programy:
– Nalezení vnitřního zvířete – vnitřní zvířecí moudrost, přirozenost, instinkty
– Prohloubení lásky k sobě a sebepoznání
– Uzdravení vnitřního muže a vnitřní ženy
– Harmonizace mužské a ženské energie

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE III.
PROGRAM: SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ HODNOTY
Odblokování
– Strachu z vlastní temnoty
– Strachu z démonů
– Upsání a zaprodání , touha po moci
Pozitivní programy:
– Ochrana
– Přijetí jednoty protikladů
– Nalezení ztracené duše
– Prohloubení lásky k sobě, odpuštění
– Vrácení těžiště (zdroj M. Reilková) vyrovnání energie

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE IV.
PROGRAM: POROD, NENÁVIST
Odblokování
– Nenávist k sobě a k ostatním
– Zneužití vlastní síly a magických schopností
– Ztráta srdce, zamilovanost
– Černá magie, čarodějnictví
– Zrození – Porod – programy proti životu
Pozitivní programy:
– Přežití, rozhodnutí pro život
– Bezpečí
– Životní poslání
– Hledání a nalezení schopností
– Ochrana před energetickými útoky
– Vrácení a narovnání poškozených energií
– Láska k sobě , svoboda, přijetí nenávisti

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE V.
PROGRAM: ROZTRŽENÍ UVNITŘ PROTIKLADŮ
Odblokování:
– Vnitřní rozdělení protikladů
– Emoční odblokování -Eva a Lilith
– Myslitel a bojovník
– Boje a obětování ,
Pozitivní programy:
– Spojení vnitřního muže
– Spojení vnitřní ženy
– Vyrovnání protikladů
– Tvořivost a svoboda
– Realizace a zhmotňování

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VI.
PROGRAM: ZAČAROVANÉ KRUHY
Odblokování:
– Sebeklamy
– Odpory, boje
– Oběti ,vina
– Pýcha,závist,žárlivost
– Nespokojenost
Pozitivní programy:
– Osvobození
– Být sám sebou –sjednocení
– Vrácení těžiště
– Vnitřní klid a sebepřijetí

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VII.
PROGRAM: VOLNÝ PÁD (zdroj M. Reilková)
Odblokování:
– Lpění na věcech, lidech, principech
– Závislosti
– Bloky vůči Matce Zemi
– Strach ze smrti
Pozitivní programy:
– Osvobození od vazeb
– Spojení se Zemí
– Uvědomění si své podstaty (vědomí duše)
– Vnitřní transformace

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE VIII.
PROGRAM: PŘIVLASTNĚNÍ ENERGIÍ (zdroj M. Reilková)
Odblokování:
– Boje a odpory vůči společnosti
– Vrácení energií, vyrovnání dluhů
– Vypuštění emocí
– Zákazy, příkazy a pravidla
Pozitivní programy:
– Svobodná volba
– Přijetí podmínek ( dohoda se společností)
– Přivlastnění svých energií
– Přijetí zodpovědnosti

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE IX.
PROGRAM: EEGO A STÍN
Odblokování:
– Stav ega
– Obsah stínu
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Přijetí ega a stínu
– Myšlení, cítění, vnímání, intuice
– Vyšší Já- propojení

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE X.
PROGRAM: OSOBNOST
Odblokování:
– Stav osobnosti
– Odhalení masek a rolí
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Přijetí osobnosti a všech jejich podob
– Přijetí sebe – být sám sebou
– Upřímnost
– Uzdravení vnitřního dítěte
– Vyšší Já- propojení

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE XI.
PROGRAM: FOBIE
Odblokování:
– Odhalení fobií
– Související alergie, panické stavy
– Nalezení příčin
– Projevy a souvislosti
– Zpracování příběhů
– Odblokování strachů
Pozitivní programy:
– Pochopení a poučení
– Přijetí odmítaného
– Uzdravení vnitřního dítěte
– Sebeláska…

EMOČNÍ ENERGETICKÉ TERAPIE XII.
PROGRAM: RITUÁLY
Odblokování:
– Odhalení druhu, záměru, cíle a nástrojů rituálů
– Nalezení vlastní účasti
– Rušení vlivů a magických formulí
– Projevy, souvislosti a následky
– Zpracování příběhů,odblokování strachů
– Náprava následků, vyrovnání energií
Pozitivní programy:
– Osvobození, pochopení a poučení
– Přijetí vlastní zodpovědnosti
– Odpuštění, uzdravení vnitřního dítěte
– Sebeláska, Svoboda…

Jiřina Slámová – Emoční inteligence – 1.část