Sekce: ARCHANDĚLSKÉ REIKI

Archandělské Reiki

Archandělské Reiki je nová originální metoda, využívající k uzdravení, sebepoznání, vývoji a osvobození životodárnou energii o vysokých vibracích – energii archandělských bytostí. Archandělé tvoří energetické schůdky mezi člověkem a všemohoucím a milujícím Bohem.

Vhodným základem je zasvěcení do Reiki, které přináší iniciaci 4 horních čaker a tím napojí na vesmírný zdroj životodárné energie, seznámí s energiemi, jejich zákony a s energetickými centry – čarami a naučí základy jejich harmonizace.

Archandělské Reiki nás přivádí dalšími zasvěceními prostřednictvím originálních archandělských symbolů postupně do vyšších vibrací energií lásky. Ve smyslu vyrovnávání protikladů umožňuje odpovídající sestup  do hloubky vlastních strachů a do světa démonů, kam je možné proniknout pouze s pokorou a respektem a s ochranou archandělských symbolů. Díky těmto sestupům poznáme i své skryté strachy a odhalíme mechanizmus jejich působení. Dostaneme návod k osvobození od jejich nadvlády a postupně se naučíme sjednocovat protiklady  prostřednictvím bezpodmínečné lásky.

Archandělské  Reiki se vyučuje v samostatných  seminářích, které na sebe volně navazují a tvoří  celkem 15 stupňů.  Přinášejí  seznámení s novými poselstvími  33 nových archandělů, jež jsou uvedena  v knize  NEBE NA ZEMI   Dále jsou v každém stupni předány dva zcela nové archandělské symboly.  Semináře obsahují specifické zasvěcení umožňující napojení na vyšší jemné vibrace a symboly  se stávají  součástí našeho energetického systému. Náplní  kurzů  jsou speciální meditace, zaměřené na  návrat k přirozenosti, nalezení vnitřního zvířete, duchovního jména, vlastní jedinečné schopnosti, optimální cesty lásky, hojnosti…  Vše směřuje k hlubšímu sebepoznání,  uzdravení,  osvobození,  harmonizaci mužské a ženské energie a vztahů, smíření protikladů, ochraně, příjmu informací, odhalení podstaty, naladění na bezpodmínečné přijetí, vděčnost… Jde o komplexní  přípravu na zvládnutí změn spojených s očistou a vzestupem  planety.

 Prostředník zasvěcení –  Luciela  – Jiřina Slámová, mistr Reiki

Archandělské Reiki – jednotlivé stupně

Jde o samostatné jednodenní semináře, které tvoří celkem 15 stupňů. Přinášejí postupné seznámení s novými poselstvími archandělů,  uvedenými v knize  Jiřiny Slámové NEBE NA ZEMI. Dále jsou v každém stupni předány dva zcela nové archandělské symboly. Semináře obsahují specifické zasvěcení umožňující napojení na vyšší jemné vibrace. Náplní  kurzů  jsou speciální meditace,  návrat k přirozenosti, sebepoznání, uzdravení, hojnost, harmonizace mužské a ženské energie a vztahů, smíření protikladů, příprava na zvládnutí změn spojených s očistou a vzestupem  planety, ochrana, příjem informací, odhalení podstaty, naladění na bezpodmínečné přijetí, vděčnost Jednotlivé stupně na sebe volně navazují. Doporučujeme po absolvování Reiki I. stupně, není však podmínkou.

Termíny jsou uvedeny v aktuálním  programu

1.část – stupně  I.- VII.

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI I. stupeň – seznámení s novými poselstvími archandělů k nadcházejícím změnám –Galmielem (cesta k míru a vzestupu),  Arumielem (ochrana a rozlišování strachu a lásky) a Zofielem ( návrat k přírodě a instinktům), specifické zasvěcení umožní napojení na jemné vibrace, meditace na vnitřní zvíře, zcela originální archandělské symboly na ochranu, spojení s přírodou a s živly, navázaní  kontaktu s duchovním rádcem a příjem informací. Cena kurzu 1100,- Kč. 

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI  II. stupeň-   poselství archandělů – Zachariela k postupu do vyššího vědomí,  Samaniela k dosažení hojnosti a dostatku, Rufiela o osvícených vztazích a o tom, co nám v nich brání,  pochopení a poučení z minulosti, nalezení vlastní jedinečné schopnosti.  Další zasvěcení a nové symboly na zpracování pýchy, žárlivosti a závisti  a nalezení „cesty světla“. Cena : 1100,- Kč  

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI III. stupeň – nová poselství archandělů – Gamafiela k hojení a uzdravení duše a těla,  Inofiela o příjmu informací a  Azachiela o zvládání očisty a zkoušek, souvisejících s probíhajícími změnami,  meditace  k nalezení „dvoupaprsku“ , další zasvěcení a symbol k uvolnění a pouštění závislostí a lpění, symbol k nalezení  skutečné podstaty  –  cena 1100,- Kč.

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI  IV. stupeň – nová poselství archandělů – Manuela k harmonizaci mužské a ženské energie a  Serafiela ke zvládání změn v klidu,  nalezení  své optimální cesty lásky, symboly k vyrovnání energie mezi duší a tělem a na přivolání pomoci. Cena 1100,- Kč    

+ ARCHANDĚLSKÉ REIKI V. – Poselství archandělů Asmiela k novým začátkům a Fabiela k přijetí věčného života a zvládnutí strachu ze smrti, nalezení duchovního jména a práce s ním, symbol ochraňující před vším co může škodit zvenku  i  zevnitř a umožní to poznat, symbol jež otvírá  vnímání krásy a harmonie. Cena  – 1100,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI  VI. stupeň  – poselství archandělů Kristiela k duchovnímu vývoji a Narciela o sjednocení protikladů a dosažení jednoty, návod ke  zvládnutí bezpodmínečného  přijetí všeho a všech (kámen přijetí). Symboly k uzdravení zraněné ženské energie,  zaměření na cíl a koncentraci energie na priority, 1100,- Kč    

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI VII.  stupeň – poselství archandělů  smíchu a radosti Jarmeila,  vysvětlování a osvětlování Luciela,   symboly k napravení poškozené mužské energie, nalezení, přijetí a  uzdravení vnitřního bojovníka a “výtah“ k cestě do nebe – napojení na vyšší vibrace, další duchovní rádci  a  odvádění duší -1100,- Kč.

2.část – stupně VIII.- XV.

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI VIII. stupeň  – poselství archandělů boření a odkrývání  Orfiela  a souznění a spojování Abiela,  poznání a smíření protikladů,  Symboly sloužící k odejmutí pout- osvobození od slibů, závazků, přísah, omezení, zákazů, příkazů  a ke  spojení protikladů a nalezení a prožívání  jejich jednoty .  Cena  – 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ  REIKI  IX. stupeň – poselství archandělů Juriela a Chasiela ,s nimiž se budeme učit  jak obnovit řád a dospět k osvobození a vyrovnání, meditace na očištění vztahu s Bohem a se Zemí, Nové symboly vám ukáží jak se povznést nad své problémy a řešit je s nadhledem,  a jak ukončit to, co má být ukončeno. Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI X. stupeň- noví archandělé  Celestiel a Eoviel, s nimiž se budeme učit jak získat sebedůvěru, být sám  sebou, nalezení dalšího jména, spojení s pozemskými anděly. Nové symboly ukáží jak zastavit únik energie a  jak   budovat a tvořit  nový život. Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XI. stupeň- poselství archanděla  sebepoznání a sebeobnovy Floriela  a Graciela o vděčnosti a celistvosti, vyrovnání energií s okolím, posbírání vlastních poztrácených energií,  symboly k prosvětlení zakrytého a schopnost vidět pod povrch i pod  nasazené masky,   přístup k požehnanému bohatství – k vlastnímu rohu hojnosti Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XII. stupeň- poselství archanděla nové dimenze Haliela  a Daniela a volnosti a respektu,  osvobození od sebeklamů a iluzí. Symbol vedoucí k odhalení  „sester černého závoje“  – lži, falše a přetvářky,  které zakrývají  pravdu a podstatu,  symbol k naladění na vděčnost

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XIII. stupeň- poselství archanděla země a nebe  Xaniela a Erbiela k uzdravování planety. Vystoupení ze začarovaného kruhu utrpení, nové symboly  umožní najít ukryté poklady  a světlo ve tmě,  odhalí  manipulaci a její způsoby a důvody  v nás i v těch, kdo se pokouší manipulovat s námi, . Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XIV. stupeň- poselství archandělů  spravedlnosti a nápravy Karmiela a Gruntiela o zhmotňování ducha,  navrácení moci nad sebou,  nové symboly vedou k osvícení přes sjednocení mužské a ženské energie, naučí nás, jak být sami sebou a udržet v sobě vlastní těžiště.  Cena 1200,- Kč

+ARCHANDĚLSKÉ REIKI XV. stupeň- poselství archandělů zhmotňování duše Somaela a Atlantise- archanděla  návratu k vědění, znovunalezení  ztracených znalostí , symboly umožní odhalení a zpracování odporů,  přechod  k souznění s proudem života, obnovení vědění své duše, spojení s odkazem  Atlantidy , Cena 1200,- Kč

Prostředník zasvěcení : Luciela  – Jiřina Slámová, mistr Reiki

Motto: Učíme se prožívat spokojenost – učíme se, jak žít nebe na zemi.