ŽIVOTNÍ ENERGIE, SEBELÁSKA A OBRANA

Napadlo vás někdy, jak jednoduchý je přechod mezi fyzickým životem a smrtí? V jednu chvíli je tělo živé a náhle není. Smrt je chápána různě, podle toho, čemu se kdo rozhodl věřit. Ať už je naše víra jakákoliv, určitě se shodneme na tom, že fyzický život je jedním z největších zázraků na naší planetě a rozhodně stojí za to, abychom si ho vážili a chránili ho právě proto, že je tak křehký a konečný.
Kdybychom si položili otázku: “Chci žít?“ Co byste odpověděli? Většinou jste přesvědčení, že odpovíte, že ano. Já však chci upozornit na skutečnost,
že za nás mluví činy. Každé naše rozhodnutí, naše kroky, činy, ale i myšlenky a slova představují vyslané energie, které se k nám podle zákona karmy vrací a realizují se. Odpověď „ ano, chci žít“ asi těžko odpovídá skutečnému jednání, kdy se přetěžujeme, nemáme čas odpočívat, žijeme ve stresu a děláme spoustu věcí, které nám škodí a o jejichž škodlivosti víme (alkohol, drogy, kouření). Je také spousta škodlivých a zhoubných věcí, které na sebe necháme dobrovolně působit, a jejichž škodlivost si neuvědomujeme, nebo nám je záměrně zatajována. Někdy to vše pochopíme, až když se ocitneme na samé hranici přežití a ne vždy je ještě možná naše záchrana. A proto preferuji prevenci a učení základů o sobě. Podstatou fyzického života je životní energie, která proudí v energetickém systému každého tvora. Pokud v našem těle proudí životní energie, pak žijeme, vyvíjíme se a učíme – a pokud proudit přestane, nastane oddělení duše od hmoty, čemuž říkáme fyzická smrt.
Každý z nás má k dispozici určitý objem životní energie. Její část je nutná na nezbytné procesy v organizmu, jako je například dýchání, trávení atd., další část můžeme používat dle vlastní volby k pohybu, činnosti, práci, učení, realizaci změn, regeneraci…. Přirozený a harmonický vývoj by měl přinášet v souvislosti s naším sebepoznáním stále větší množství životní energie, kterou přijímáme ze země – ke zhmotňování a z vesmíru – k poznání. Podle vesmírných zákonů jsme každý zodpovědný sám za sebe a máme se učit sebelásce. Je tedy naše zodpovědnost, jak zacházíme se svou životní energií – zda ji plně využíváme pro sebe nebo zda ji vyplýtváme na manipulaci s ostatními, na snahu změnit druhé lidi a na vnější situace, které se nás ve skutečnosti netýkají. Tím objem volné životní energie klesá, protože ji vyhazujeme směrem ven, kde nemůže být využita. Navíc ji většinou neumíme dostatečně čerpat ze země ani z vesmíru. Pak postupně bereme energii i ze zásoby svého organizmu, čímž se jeho části postupně oslabují a poškozují, až přestane být životaschopný. Proto se učíme udržovat a doplňovat svou energii, a tím chráníme i své přežití. Právě schopnost bránit sebe i svůj život vychází ze sebelásky, která je cílem učení každé duše.
Já věřím ve věčný život duše, která se stále znovu rodí, aby prostřednictvím těla mohla prožívat protiklady a učila se milovat sama sebe. Mám pro své přesvědčení mnoho důvodů, které mi poskytuje moje dlouholetá praxe. Ať věříte v jeden nebo v mnoho životů na zemi, každý si ho můžeme vážit. Měli bychom ten vyměřený čas zde spokojeně prožít a zbytečně si ho neničit a nezkracovat. Pokud se někdo rozhodne opravdu žít a podle toho i jednat, pak s touto volbou souvisí i přijetí sebelásky jako nejdůležitější ochranné energie, která se podílí na uzdravení i nápravě všeho, co nám nefungovalo a co nás trápilo. Již mnoho let předávám tyto informace těm, kteří o ně mají zájem, a pokud se roz- hodnou využívat i účinné meto- dy, které je mohu naučit, jejich ži- vot se výrazně mění. Jde i o ná- vrat k přírodě a přirozenosti. Je to dlouhá cesta, vyžadující sebe- důvěru a vytrvalost, neboť jsme se poškozovali mnoho let a ná- prava nemůže být učiněna okamžitě. Výsledky určitě stojí za námahu i čas a energie, kterou věnujeme sami sobě, se nám mnohokrát vrátí.

Jiřina Slámová

DEVÍTIMĚSÍČNÍ CYKLUS SEBEPOZNÁNÍ 2016-2017

aaPro absolventy  základního  semináře ŽIVOTNÍ ENERGIE (termíny  2.4., 9.7., 17.9. 16.) a semináře Reiki I. vedeného J. Slámovou, je určen devítiměsíční cyklus seminářů  „ SEBEPOZNÁNÍ“. Prochází  jím stabilní skupina absolventů.   Tyto celodenní  prožitkové semináře  na sebe vzájemně navazují  a proto nelze jednotlivé díly vynechat.  Konají se vždy jedenkrát za měsíc.

Jsou zaměřeny na důkladné poznání a pochopení našeho energetického systému a všech jeho složek.   Jde o odblokování  a  harmonizaci jednotlivých čaker s využitím energie, barev,  hudby, pohybu. Poznáváme sami sebe prostřednictvím druhých, kteří nám nastavují zrcadlo. Jsou zde meditace, hry, mantry, praktická cvičení a spousta informací o čakrách a o všem, co s nimi souvisí, včetně speciálních  cvičení na odhalení bloků a  harmonizacizaci celého energetického systému. Informace a zkušenosti jsou prakticky využitelné v každodenním životě a vedou k jeho zkvalitnění. Jediný kdo nám může pomoci, jsme my sami a učíme se jak.  Podmínkou je poznání a uzdravení duše  a těla. Cílem je naučit se prožívat v každém okamžiku lásku k sobě a žít v souladu s vesmírnými zákony.

Devět měsíců práce na sobě zde symbolicky naznačuje, že ten, kdo  se  sobě  a svému poznání opravdu poctivě  důsledně  věnuje, změní svůj život a „ znovu se narodí“, protože pochopí, že své zdraví, štěstí i svůj další vývoj má jen a jen ve svých rukou. Tento cyklus seminářů je určen pro ty, kdo se opravdu chtějí posunout ve vývoji a realizovat změny ve svém životě.

Lektor :  Ing.Jiřina Slámová – Luciela Abia 

Cena:1100 kč – za každý kurz (opakování  300- Kč), záloha 1100kč

Místo konání :  Chrudim, Presy 233

Datum zahájení: 15.10.2016 , další termíny: 12.11.2016 , 10.12.2016 , 14.1. 2017 11.2.2017,  11.3.2017,  8.4.2017, 6.5.2017,  3.6.2017 ( od 9:00  do 17:00 hod.)

Číslo účtu (kam poslat zálohu 1000,-Kč)   670100 -2206956453 / 6210

Přihlášky : tel.606261482, 724163267, e- mail: jirina.pyramida@zotto.cz

Co si vzít na kurz: Pohodlné oblečení, šátek na zavázání očí, psací potřeby, pití. ( oběd je v restauraci)

PYRAMIDA,centrum harmonie, 53701 Chrudim, Presy 233

Nové CD – Jiřina Slámová – Luciela Abia – Návrat k přírodě

jirina-slamova-luciela-abia-navrat-prirodeMEDITACE VNITŘNÍ ZVÍŘE
Vnitřní zvíře je archetyp, tedy jedna ze složek naší duše. Představuje naši přirozenost a trvalé spojení s přírodou a s našimi instinkty, neboli vrozenými podněty. Ty jsou zakódovány v buňkách  každého živého tvora a jejich cílem je vždy záchrana a zachování života. Je to vrozená nápověda jako reakce na nejrůznější podněty z okolí i ze samotného těla. Instinkt představuje naši „vnitřní zvířecí moudrost“. Lidstvo se příliš soustředí na svou rozumovou složku, která nás právě od zvířat odděluje, a ostatní své schopnosti ke své škodě přestalo využívat. Pokud se při této meditaci spojíte se zvířetem uvnitř sebe, vrátíte se ke své přirozenosti, znovu začnete cítit svou instinktivní nápovědu. Díky ní zvířata reagují dokonce ještě dříve, než situace nastane, protože to zkrátka cítí. Další schopnost daná instinktem je rozlišení prospěšného a škodlivého, a tak se zvíře v přírodě vyhne například jedovatým látkám, nebezpečným místům a tvorům Tuto schopnost jsme zdědili též, jen jsme se jí přestali řídit. Zároveň si uvědomíme, že máme schopnosti i vlastnosti tohoto zvířete a naučíme se je využívat v běžném životě – pro svou ochranu, přežití a svobodu. Při této meditaci se přiblížíte poznání sebe a své duše a tím i sebelásce. Najdete odpovědi na mnohé otázky. Uvědomíte si, že jsme všichni svobodní, zodpovědní za sebe, že jsme si rovni se všemi bytostmi a spolu s nimi jsme součástí přírody a vzájemně si můžeme být prospěšní. Naše instinkty nás dopředu upozorní na blížící se ohrožení a vnitřní zvířecí moudrost nás vede do bezpečí.

MEDITACE STROM
vás vede opět zpět k přírodě a přirozenosti. Propojení se stromy má základy již v dávné minulosti u všech původních přírodních náboženství (pohanství). Například Keltové využívali tzv. stromokruh, který sloužil jako horoskop, ale namísto znamení zvířetníku zde mají rozhodující úlohu stromy. Blízké spojení se stromy měli jejich mágové –Druidové. Například dub uctívali kromě Keltů i Galové, u Řeků byl spojen s bohem Diem, u Římanů byl stromem Jovovým a u Germánů Thorovým. Při této meditaci nalezneme spojení se svým stromem, kterým se prostě staneme. Zároveň se jeho prostřednictvím učíme doplňovat životní energii do našeho energetického sytému, jehož stav určuje naše zdraví, spokojenost i schopnost realizace přání a cílů. Každý z nás má k dispozici určitý objem životní energie. Její část je nutná na nezbytné procesy, které probíhají v organizmu bez našeho vědomého řízení. Je to například dýchání, trávení atd. Další část můžeme používat podle vlastní volby a je určena k pohybu, činnosti, práci, učení, realizaci změn, regeneraci. Většina z nás si neumí uchránit vlastní energii. Necháváme se vysávat a také s ní plýtváme na záležitosti, které stejně nemůžeme ovlivnit. Pak může nastat únava, nemoc i celkové zhroucení. Proto je důležité se naučit ztracenou energii doplňovat Meditace je určena k obnovení naší schopnosti čerpat energii ze země kořenovou čakrou a harmonizovat současně i příjem vesmírné energie prostřednictvím korunní čakry. Tak docílíme vyrovnání i dostatečné množství životní energie, kterou přijímáme ze země – ke zhmotňování, a z vesmíru – k poznání. Pak namísto pouhého přežívání začneme naplno užívat všech možností, které nám tento život nabízí. Doporučuji tuto meditaci absolvovat vestoje, neboť tak se prohloubí prožitek a lépe se vcítíme do kmene stromu a odpovídá to i směru proudění energie. A pokud ji vyzkoušíte v přírodě, kdy budete stát bosi na zemi, určitě si ji užijete naplno. Možné je samozřejmě i sedět nebo ležet v místnosti se zapálenou svíčkou. Je vhodné ji opakovat, kdykoliv se cítíme unavení, nevyrovnaní a vyčerpaní. Namísto obviňování okolního světa za naši nepohodu se můžeme naučit, jak si pomoci sami.

JIŘINA SLÁMOVÁ – LUCIELA ABIA MEDITACE
1.Vnitřní zvíře: 22.55 min
2.Strom: 16.35 min
Vydala: PYRAMIDA, centrum harmonie, Chrudim v r. 2015 Terapie, přednášky, semináře, vlastní knihy a CD

OBJEDNÁVKA: ZDE nebo jirina.pyramida@zotto.cz – 606 261 482